Poezie și medicină

Elena Armenescu

Rostește-mă

Înveşmântată ca o vestala
Învăluită în speranţă
Sunt tot acolo, unde m-ai lasat
Aştept ca o statuie
Să-ţi văd pasul încolţit lângă trepte

Fulgerele vremii, ninsorile mele dragi
Te aduc nălucă sub aceeaşi copaci
Aerul se tulbură, clipa lovită
Aduce zvon de îmbraţişare. Aş zbura…
-strigă-mă! Ţi-am spus; şi a răsărit
curcubeul lângă suflarea amiezii
Tăcerea devenise o dungă subţire
printre armonii jefuite de cântec

Când eşti departe
Rosteşte-mă încet, tandru
cu numele meu întreg de zidire
Cheamă-mă să te aud!
şi ai să vezi cum o petală
Îţi va mângâia umărul.
Deasupra sufletul meu ca un vis plutitor te atinge
Când amurgul ţi-aleargă rătăcirile
Ducându-te lângă privighetori.
Departe, în jurul pământului, între nelinişti
Rosteşte-mă cu inima uneori !

Statornicia în trăire

Nu-mi dezvăluri singurătatea de altădat
Ea în oceanul unei tăceri s-a îngropat
Ai troienit preaplinul cu mine într-un cuvânt
Tu erai statornicie, eu eram o pală de vânt

Într-o aureolă de lumină te-am îmbrăcat
Cu gândurile mele, cu simţământ curat
Am izgonit micimea spre nemernici
Şi dintr-o dată ne-am simţit puternici

Împreună, de neînvins era voinţa noastră
De a sparge zidul, a crea o veşnică fereastră
Să curgă lumina din ceruri către noi
Înălţător, sub semnul împletirii în şuvoi.

Eu sunt lumina ta, sunt nebănuitul cristal
Te despletesc şi recompun, sunt liedul tău final.

Pământule !

De când alergam după fluturi, apoi mă odihneam
În grădina copilăriei, moştenită neam după neam
Rămân încântată Pământule când te contemplu
Simţind cum îmi primeşti tu paşii, ca un templu

În tine şi pe tine au loc toate vieţuitoarele
Măiestrit alcătuite de Creator, micile şi marile
Oamenii, din tine rup bulgării, din piatră, din lut
Din trupul tău înalţă case, apoi în tine se strămut

Le eşti tovarăş aici şi-n lumea de dincolo într-adevăr
Mărul domnesc crescut în rai, e fructul vindecător
De sunt dezlănţuite furtuni şi ape mari, stihii
Sunt date să te cureţe de sângele vărsat în bătălii

Ţi-ar place, ştiu , să porţi pe spatele tău, în tăcere
Armonia, oameni luminoşi în cuget, mângâiere.

(de: Elena Armenescu)

Interviuri cu d-na Elena Armenescu care este medic şi scriitoare, pasionată de istorie, de cultură şi de artă în:
Revista Agero/JurnalisticăDe vorbă cu scriitoarea Elena Armenescu
Arhiva Monitor Cultural sau MelidoniumDespre virtuțile vindecătoare ale poeziei

Iubire împărătească

Prolog
1
Când tainic s-a deschis în întuneric
Atotvăzătorul, imensul ochi himeric
Pleoapa -Universul, s-a mişcat cu greu
A Unului UNUL Veşnic Dumnezeu

2
Acesta a fost primul gând- o constatare
Şi-a fost de-ajuns să înceapă să vuiască tare
Să se zvârcolească în Sine instantaneu
Mulţimi de gânduri, ca înr-Unul Dumnezeu!

3
-Dar nu sunt singur! Lângă Mine a înmugurit
O Energie asemănătoare şi infinitul a hăuit
El Mi-este Fiu ce-a izvorât din Mine-stea
3Iubire! Iar gândul –ca un Duh,îl străbătea!

4
Şi dintr-o dată, fulminantă,o iluminare
Le arată căSUNT TREI în fără dezbinare
PUTERE; INTELIGENŢĂ şi IUBIRE
Dintru început TREIME în fără despărţire!

5
Cu Inteligenţă, PUTEREA , Tatăl Dumnezeu
Se învăluie în Iubire, şi creează mereu
Şi de atunci croiesc proiecte şi programe
Matriţe, tipare primordiale, genoame.

***
6
Ce atâţia bolovani fierbinţi ori prea reci?
Să potrivim unul să fie al Tău pe veci,
Prea Iubit Fiul Meu, să fieleagăn, legământ
şi această stea- să se numească şi Pământ

7
Şi a început s-o împodobească cu Lumină
Să poată să se vadă frumuseţea-I deplină!
Şi rând pe rând Domnul cu migală a făcut
Apele, vieţuitoarele, cum a zis la început.

Creatorul (către Terra):
8
-Te-am dăruit Fiului Meu spre bucurie
Dorind ca alta în univers să nu mai fie
Ca tine, atâta de frumoasă, dar acum
Iată-Mă îndrăgostit, pe acelaşi drum.

9
El- Fiul, Duhulşi cu Mine suntem UNUL
Nu te lua după câte urlă taifunul
SUNT în aşteptare ca să-ţi simt sărutul
Tu-l ştii, doar ţi-am trimis aseară vântul!

***

10
Stihii din toate părţile, din Nemărginit
Aflau de marea dragoste ce s-a ivit
Veneau şi răscoleau cu puterile lor Pământul
Crezând că-I pot strica Domnului aşezământul.

11
Ţâşneu vulcani, munţii se prăvăleau în mare
Marea dezlănţuită rupea zăgazuri în disperare
Pietre colţuroase, arzând se prăvăleau în văi
Fierbeau oceanele, se răcoreau apoi cu ploi

12
Alteori, se potopeau din cer foc şipucioasă
Toată întinderea, mai mult decât vezi, era arsă
Gemeauprelung şi munţii, se aşezau mai bine
Prin faliile mari sau mici, despicate de genune.

***

13
Deodată glas de Tunet din ceruri a tunat
Iar marea îngrozită îndată s-a astâmpărat
Ordine! a poruncit, limită a pus Stăpânul lor
Peste tot ce clădise cu dragoste, cu dor.

14
Apele dulci şi-au descoperit în fine calea
Ocolind munţi şi dealuri, urmându-le valea
Alteori tainic, pe sub pământ unduind
Spre Marea cea mare, neobosit vălurind.

15
Aveau în ele sămâţa mişcării, a regăsirii
Şi totodată cea de răsfirare, a risipirii
Şi cât ar vrea Cel Rău să se împotrivească
Nu poate strâmba LegeaLui, dumnezeiască.

16
Cu varga în Sfântă Mâna dreaptă a Sa
Avea de acum doar semn să dea
Şi tot ce închipuia, tot ce gândea
Sub ochii Săi magnifici se întrupa!

17
Pădure, vale, râu şi orice vietate
Se întrupau sub Verbul Său cu toate
Cer poleit cu stele, paşnic strălucea
Peste întreagă, această vie avuţie a Sa.

18
Şi peste această fremătare-VIAŢĂ
Peste acest mister învăluit în ceaţă
Născute din visare şi profund iubit
Dragul -din sfânt Izvor a izvodit.

19
El străbătea pustietăţi şi negurile întinse
Din constelaţii neştiute, ştiute, Necuprinse,
În nici o parte a infinitului, pe unde colinda
nu găsea o alta, mai frumoasă decât Ea.

20
Paşi grei ca viforul, ori paşi de adieri
Cutremurausau mângâiau pădurile ca ieri
El tot pleca şi revenea înamorat mereu
Să-şi vadă iar iubita, ca Unul Dumnezeu.

21
Ca să-L înduplece, să-I stea aproape
Ea începu foşnetul, şi susurul din ape
Ca să-I robească auzul, a început Cântarea
Ce nu se mai termină, cât mişcătoare-i marea.

Mai mult

The Imperial love

Prologue

When mysteriously in the darkness has opened
The all-seeing giant chimerical eye
The eyelid – the Universe, has hardly moved
Of some one eternal God

This was the first thought – A finding
And it was enough to start roaring hard
To suddenly start convulsion in himself.
Crowds of thoughts, like in one God.

– But I’m not alone! Near me has bud
A similar energy and the infinite has chasmed
He is son who has been born from me – Star
Love! And the thought that one spirit traverses him.

And suddenly, flashing, a lighting
Shows them they are three and inseparable
Power, intelligence and love
From the beginning trinity and inseparable

Touched by intelligence, power, father God
Wraps in love and he always creates
And from then they make projects and programs
Stencils, priority printings, genomes

What, so many sick people, hot or cold?
Let’s prepare one to be yours forever,
Most loved, my Son, he must be cradle, pledge.
And this star – should be named Earth

And he started to adorn her with light
So her complete beauty can be seen!
And one after the other God made
Water, living creatures, as he first said.

The Creator (towards Earth):
– I given you to my Son for joy
Wanting that in the Universe won’t be another
Like you, so beautiful, but now
Se me in love, on the same way

He – Son, spirit and I are one
Don’t listen to what the typhoon says.
I am in the awaiting of your kiss
You know him; I’ve sanded you last night the wind!

Evil rises from all sides, from everywhere
He was finding out about the love that started
They were coming and they rummaged Earth with their powers.
Thinking they can spoil Gods establishment.

Volcanoes were gushing, mountains crumbled to the sea
The sea was reckless and she spoiled everything in her way
Angular rocks, burning were going in the valleys.
The Oceans were boiling, chilled out in rains after

Other times, from the sky was coming fire and water
Everything, more then you can see, all was burned
The mountains were groaning when they were finding their establishment
In all this disaster that was happening.

Suddenly a thunder voice from the sky thundered.
And the sea was frightened and calmed down
Order and limit said their master
After all he created with love, with longing.

The sweet waters have finally found their ways.
Going around mountains and hills, following the valleys.
Other times going underground
To the big sea, veiling.

They had in themselves the seed of movement, of meeting again.
And also the seed of spearing, of squinting.
And however the bad one should be against
He can’t change his Law, divine.

With his powerful right hand
He had now sign only to give
And all he had in mind, all he thought
Under his magnificent eyes was growing

Forest, valley, river and every creature
Was coming to life under his word
The sky was glided with stars, peaceful shining
Over all his having.

And over this fret – life
Over this mystery covered in fog
Born from dreams and deeply loved
Sweetheart – from a saint spring born

He traveled thru deserts and darkness
From unknown constellations, and known constellations
From no part of the infinity, where he traveled
He didn’t saw another beauty like her.

Steps heavy as a gale, or steps of the breath of the wind
They were shaking or caressing the forests like yesterday
He was leaving and coming again always in love
To see his love again like one God.

To relent and to stay close to her
She started to rustle and to wave the waters
To make him hear her, the singing started
And wouldn’t stop, as the moving sea.

Mai mult

Viata sanatoasa – Medicina crestina

Viata sanatoasa – Hrana noastra cea de toate zilele

Anunțuri

10 comentarii

Din categoria Motive pentru condei

10 răspunsuri la „Poezie și medicină

 1. ane

  „Sunt tot acolo, unde m-ai lasat
  Aştept ca o statuie
  Să-ţi văd pasul încolţit lângă trepte”…..
  Hipocrate, parintele medicinei mai spunea ca este bine ca în fiecare zi sa faci un masaj aromat si o baie parfumata. 🙂
  Îti doresc o zi minunata, Georgeta.

  • ”Nicicând nu te-am uitat
   dar ale zilei griji pașii mi-au purtat,
   spre alte activități și lucruri
   necesare în ale vieții și a ei mersuri”.
   Un adevărat părinte Hipocrate, căci numai sfaturi bune și folositoare a dat, totul din dragoste și spre binele omului. Mulțumesc, Ane și-ți doresc cu drag,o duminică plăcută !

 2. Foarte frumoase sunt poeziile doamnei Elena Armenescu. Nu am ştiut până acum de dânsa şi-ţi mulţumesc mult, Georgeta că ne-ai făcut-o cunoscută. Voi viziona şi videoclipurile cu multă bucurie, sunt convinsă că voi afla lucruri interesant şi foarte utile.
  O seară minunată îţi doresc, Georgeta şi o duminică numai cu bucurii! 🙂

 3. Mulțumesc mult Ștefania. Mă bucur că îți plac poeziile d-nei dr. Elena Armenescu pe care eu o apreciez în mod deosebit și sper că din videoclipuri să afli lucruri utile și interesante. Noapte bună și o duminică frumoasă !

 4. ovi

  de cand am inceput sa primesc salariu… am zis ca, de-as mai fi o data la scoala… as alege medicina…
  mai spun o data… daca as fi inca o data la timpul alegerilor… nu as mai asculta de parintii… si as opta pentru medicina… si asta nu pentru a scrie poeme frumoase… (ca doamna din psotul tau) ci pentru a face bine celui de langa mine… si asta cat mai dezinteresat…

  • Niciodată nu-i prea târziu, am auzit de licențiați în medicină și la 70 de ani. Am auzit de autodidacți cu pasiune pentru medicină, terapii alternative, complementare pentru a fi de ajutor semenilor și lor însăși. Dar viața sănătoasă ne preocupă pe toți, unii mai mult, alții mai puțin, cu mai mult succes sau mai puțin. Și pentru a fi doctor ca și preot de altfel, sunt de acord că trebuie să ai vocație. Dar ce părere ai ”Despre virtuțile vindecătoare ale poeziei” ? (interviul acordat de d-na dr. Elena Armenescu prezentat mai sus în articol). Toate cele bune !

   • ovi

    apoi… nu stiu ce sa zic…
    pe unii ii vindeca… sunt convins de asta…
    pe mine ma macina, poezia…
    cred ca depinde de boala… desi… un medic zicea, ca nu exista boli… exista doar bolnavi…

 5. Așa e, la unii le plac… poeziile, la altii … pictura, sculptura, arta fotografică, arta culinară, etc. și medicul acela avea dreptate. Îți doresc un weekend minunat !

 6. un blog foarte interesant! Have a nice weekend!

 7. Multumesc pentru apreciere. O duminică cât mai plăcută și o săptămână excelentă !