Letopisețul și muzeul lui Toader Hrib

Să ne remintim de Toader Hrib:

Toader Hrib

”Personaj unic şi inconfundabil al satului românesc din Bucovina, care a încredinţat viitorimii, prin intermediul contemporaneităţii ignorante şi agresive, două superbe fragmente de memorie bucovineană, un muzeu, durat în casa lui din Arbore, şi o carte, „Cronica de la Arbore” (1971), Toader Hrib a fost şters din memoria locurilor de înseşi rubedeniile lui, lacome de moşteniri materiale. Şi, astfel, doar cartea îi mai păstrează sufletul şi mintea”.

Asemeni lui Constantin Milică, Toader Hrib a fost un autodidact cu dragoste pentru tradiție, a urmat după școala primară, gimnaziul, absolvind șapte clase și moștenind pasiunea pentru obiectele de anticariat de la înaintașii săi, a strâns o colecție cu caracter istoric și etnografic, înființând un Muzeu de istorie și artă populară în locuința sa din satul Arbore, de fapt un mic tezaur, adunat de-a lungul a trei generații, format din diferite obiecte, printre care se găseau și ustensile din gospodăria țăranului român, arme, bani vechi, cioburi de lut ars, unelte de lemn, iatagane, zale ruginite, grenade, lăzi de zestre, opinci, un meteorit, monede vechi, un plug de lemn, Ocaua lui Cuza, sute de cârji, instrumente muzicale vechi, ouă încondeiate, icoane, ștergare și multe alte obiecte care au fost adunate de-a lungul anilor.
O parte din colecția sa a fost cumpărată de Muzeul Județean Suceava la începutul anilor 1966 pentru a fi expusă în vitrinele acestuia, iar restul a rămas la casa lui din Arbore care a devenit Muzeul din Arbore, muzeu adăpostit în două camere și în cerdacul casei.

Muzeul Toader Hrib Arbore 1976
Muzeul Toader Hrib Arbore 1976
Sursa: Fotografie realizată de Ion MICLEA și publicată în albumul Dulce Bucovină (Editura Sport-Turism, 1976)

Muzeul sătesc Toader Hrib, Bucovina
Muzeul Toader Hrib Arbore, Bucovina
Sursa: http://www.directbooking.ro/obiectiv-muzeul-satesc-toader-hrib-183.aspx

Implicându-se în conducerea comunei Arbore între anii 1930-1948, a îndeplinit în mai multe rânduri funcția de primar și de membru al Consiliului local, și a luat parte la diferite congrese ținute la Cernăuți și la București. A fost condamnat la închisoare în timpul regimului communist fiind acuzat că ascultă postul Europa Liberă.
A scris o carte, Cronica de la Arbore, unde a descris printre altele și fascinaţia ce-o avea asupra lui şi a fraţilor săi acea „ladă fermecată în care moşul (şi mai apoi tata) ţineau comorile familiei”:

Letopisețul lui Hrib

Profesorul pensionar Gheorghe Dolinschi din Arbore, unul din localnicii localității Arbore, care l-a cunoscut și a fost apropiat lui Toader Hrib povestește:

”Pe când trăia, după ce-aţi fi vizitat biserica Arbore, ctitoria lui Luca Arbure cel Tânăr, pârcălab de Suceava, fiul lui Arbure cel Bătrân, pârcălab de Neamţ, v-aţi fi îndreptat paşii spre „muzăul lui”. Panglica de asfalt a şoselei vă conduce direct la muzeu. Observând că se apropie un vizitator, badea Toaderi Hrib ieşea repede în cerdac. V-ar fi apărut ca un bărbat înalt, spătos, cu nişte ochi senini, albaştri, larg deschişi, parcă pentru a nu scăpa nimic din ceea ce vedea şi pentru a cuprinde întreaga lume în ei. Neapărat era îmbrăcat în frumosul costum naţional, la care ţinea enorm. O clipă aţi fi fost tentaţi să credeţi că vă aflaţi în faţa unui dac coborât de pe columnă sau că este un arcaş de-al lui Ştefan cel Mare şi Sfânt. Însă aveaţi în faţa Dvs. un stejar destul de bătrân, deşi nu arăta încă, dar falnic, cu rădăcinile adânc înfipte în pământul în care se odihnesc oasele înaintaşilor noştri. Cu o voce molcomă, v-ar fi urat: Bine aţi venit! Şi v-ar fi cerut permisiunea să vă arate o parte din „minunile” care se aflau în curtea şi în… muzăul lui. Vizitând şi ascultând glasul lui curgând domol ca apa unui izvor cristalin sau strecurându-se ca zefirul printre frunzele arborilor, n-aţi fi sesizat când a trecut timpul. Însă n-aţi fi regretat c-a trecut aşa repede, pentru că a fost cu folos. În cazul în care ar mai fi avut rezerve în casă, var fi servit cu un pahar din renumitul lui vin din fructe de livadă sau din „morodini” (coacăze), vin pe care-l pregătea personal. La plecare v-ar fi petrecut politicos până la poartă, v-ar fi rugat să nu uitaţi ceea ce-aţi văzut pe la el, să spuneţi şi altora ce-aţi văzut şi… să mai reveniţi. Va sta cu mâna ridicată în semn de salut până ce v-aţi fi pierdut după cotul uliţei. Întotdeauna regreta faptul că-i plecau vizitatorii, dar rămânea cu credinţa fermă că alţi vizitatori îi vor călca pragul. Ne-a mărturisit cândva, cu deosebită nostalgie, că-i părea că fiecare vizitator lua la plecare ceva din el, iar fiecare vizitator nou parcă-l întregeşte. Mulţi, foarte mulţi din cei care-i trecuseră pragul, au revenit în anii următori. Dar…
…nu mai este! Avem impresia c-a plecat acolo, Sus, pentru a mulţumi bunului Dumnezeu pentru că l-a ajutat să-şi îndeplinească visul lui şi al neamului său, anume acela de a avea un muzeu. Şi, de ce nu?, poate pentru a pune şi acolo bazele unui adevărat muzeu pentru cei care vor veni după el.”

Din alte mărturii aflăm că:
„Toader Hrib a fost un personaj formidabil, din stirpea întârziată a lui Neculce, despre care generațiile de acum mă tem că nici nu au auzit. Greu de spus c-a fost un autodidact: țăranul de la Arbore, cu puțina știință de carte ce-o agonisise, era doar convins că, în această eternă trecere lumească, cineva se cuvine să nemurească faptele, întâmplările, chipurile, trăirile celor din jurul său, sub deviza cronicărească „ca să se știe” și cu motivația generoasă „dacă nu se știe, să se afle și să se mai știe încă un veac”.
(Mircea Radu Iacoban)

Surse:
Galeria personalităților bucovinene, de Radu Bercea și Ion Drăgușanul, Ed. Mușatinii, Suceava, 2014
http://ro.wikipedia.org/wiki/Toader_Hrib
http://istodor.ro/2012/06/reportaj-de-care-oricine-ar-fi-mindru-letopise%C8%9Bul-lui-hrib-de-slavomir-popovici-veni%C8%9Bi-joi-ora-1730-la-cinema-studio/
http://www.crainou.ro/?module=displaystory&story_id=10829&edition_id=4466&format=html
http://imagini.judetulsuceava.ro/etichete/muzeul-toader-hrib-arbore/
http://www.directbooking.ro/obiectiv-muzeul-satesc-toader-hrib-183.aspx

Anunțuri

Un comentariu

Din categoria Motive pentru condei

Un răspuns la „Letopisețul și muzeul lui Toader Hrib