Acasă » Motive pentru condei » Constantin Loghin

Constantin Loghin

Primul preşedinte al SSB, din 14 decembrie 1938, pe care o întemeiase Mircea Streinul, în 12 noiembrie, Constantin Loghin, autorul primei „Istorii a literaturii române din Bucovina” (1926) şi a antologiei „Scriitori bucovineni” (1924), a publicat: „O sută de ani de la naşterea lui Alecu Hurmuzachi” (1924), „Anul 1848 în cultura şi literatura Bucovinei” (1926), „Istoria literaturii române” (1926), „Din trecutul Societăţii pentru cultură” (1932), „Cernăuţi” (1936), „Aron Pumnul – Mihai Eminescu” (1943) etc. Mai mult, în Mărturisitorii (pg.724-729).
Galeria personalităților bucovinene, de Radu Bercea și Ion Drăgușanul, Ed. Mușatinii, Suceava, 2014
Constantin-Loghin
foto: referate.com
Fiu a lui Leon Loghin și al Rozaliei s-a născut la 4 nov. 1891, comuna Budeniț, județul Storojineț, Bucovina – moare în 23 febr. 1961, Gura Humorului. A fost profesor la Liceul „Mitropolitul Silvestru” din Cernăuți (1920-l940; 194l-l943), la Liceul „Matei Basarab”din Bucuresti (1940-l941). la Colegiul National Bănățean „C. Diaconovici-Loga” din Timișoara (1944-l949), la Gherla (din 1949) și la Gura Humorului.
Personalitate a culturii din Bucovina interbelică, vicepreședinte al Societății pentru Cultura și Literatura Română din Bucovina, Constantin Loghin s-a implicat în activitatea acesteia, a elaborat și publicat o amplă monografie a acestei societăți ( publicată în presa timpului) cât și o monografie a capitalei Bucovinei istorice, Cernăuți.
Este unul din fondatorii Societății Scriitorilor Bucovineni, SSB, corespondent și redactor pentru Bucovina la ziarul ”Universul” timp de 15 ani, întemeietorul și directorul Editurii Mitropolitul Silvestru din Cernăuți.
Constantin Loghin a avut un țel constant de dezvăluire și promovare a valorilor bucovinene, scrierile sale având în primul rând un caracter cultural prin destinația propagandistică și mesajul viu care le animă.
A fost preocupat de literatura română scrisă pe teritoriul Bucovinei istorice, și în acest sens a colaborat, începând din 1923, la majoritatea periodicelor cernăuţene: „Poporul”, „Glasul Bucovinei”, „Codrul Cosminului”, „Cuvântul ţărănimii”, „Bucovina”, „Tribuna”, „Revista Bucovinei”, „Bucovina literară”, „Cronicar”, „Junimea literară”, „Spectatorul”. Ocazional a semnat în „Adevărul literar şi artistic”, „Unirea” (Bucureşti), „Familia” (Oradea).
În studiui Aron Pumnul – M. Eminescu (1943), Constantin Loghin pune în valoare meritele sistemului ortografic al dascălului Aron Pumnul, valoarea culturală a Lepturariului subliniind dăruirea sa pedagogică și elanul său patriotic mai importante decât unele erori de ordin lingvist.
A scris o sumară antologie, Scriitori bucovineni (1924), ca în 1938, să realizeze o lucrare în două volume, Antologia scrisului bucovinean până la Unire, ce cuprinde o selecţie reprezentativă şi bibliografii bogate şi exacte. În 1934 a tipărit o carte, Geschichte der rumanischen Literatur împreună cu S. Drimmer care prezintă fenomenul literar românesc, de la folclor până la cenaclul Sburătorul într-un mod succint și exact. Constantin Loghin a mai realizat o Istorie a literaturii române (1926), și un manual de limba română.
A corelat planul social-politic cu cel cultural și acest lucru este cel mai bine ilustrat de studiul Anul 1848 în cultura și literatura Bucovinei (1926), cuprinzând și câteva portrete miniaturale de „literați ieșiți din frământările politice ale anului 1848″.
”Profesor de înaltă ţinută pedagogică şi cercetător de reală valoare ştiinţifică, Constantin Loghin a dat la lumină lucrări care au dăinuit peste vremi şi continuă şi azi, după scurgerea a mai bine de trei sferturi de veac, să rămână surse de referinţă mult solicitate şi înalt apreciate de către cititorii cointeresaţi de destinele literaturii şi culturii române din Bucovina”. (Nicolae Bilețchi, Inst. de Filologie Chișinău)

Surse: http://www.if.asm.md/reviste/RLSL_1-2-2009.pdf

Dă clic pentru a accesa 065-072%20Cernov_vol_red%5B1%5D.pdf

http://www.crispedia.ro/Constantin_Loghin
http://dragusanul.ro/wp-content/uploads/marturisitorii_vol2.pdf (pg. 724-728)

%d blogeri au apreciat: