Acasă » Motive pentru condei » Toţi suntem fiii unei mari familii

Toţi suntem fiii unei mari familii

raze-de-soare

Fervent propovăduitor al dreptei credințe, în calitate de arhiepiscop al Constantinopolului, Sfântul Ioan Gură de Aur, unul din marii Părinți ai Bisericii, a insistat în cuvântările sale a căror elocvență l-a făcut atât de cunoscut, asupra milosteniei și a combătut luxul și lăcomia. Scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur de o foarte mare valoare spirituală și de o rară frumusețe literară au rămas și astăzi la temeiul credinței creștine: Sfântul Ioan Gură de Aur a alcătuit slujba Sf. Liturghii, „Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur”, care se săvârșește în Biserica Ortodoxă în majoritatea duminicilor și sărbătorilor de peste an. Din multele sale învățături câteva Cuvinte de folos de la Sf. Ioan Gură de Aur:

Primiţi cuvintele mele ca pe nişte „bucate” alese din care să-i hrăniţi şi pe cei neştiutori, fără ca acestea să se împuţineze.
Îţi merge bine? Binecuvintează pe Dumnezeu, şi binele rămâne. Îţi merge rău? Binecuvintează pe Dumnezeu, şi răul se duce.
Cunoaşterea fără dragoste este vătămătoare.
Când poţi spune ceva folositor, fă-o atunci!
Învăţătura din constrângere nu e făcută să rămână, dar cea care pătrunde în suflet prin dragoste şi bunăvoinţă, aceea rămâne acolo pentru totdeauna.
Cel ce iubeşte niciodată nu poate urî, chiar de ar fi orişice împrejurare, şi aceasta este tocmai cel mai mare bun al dragostei.
Fă toate cu judecată şi nu te apuca de nimic înainte de a te gândi bine. Lucrurile făcute fără chibzuinţă, atrag după ele căinţă.
Crucii lui Hristos închină-te cu smerenie şi o sărută cu credinţă şi cu dragoste, pentru că pe dânsa răstignindu-Se Domnul, a săvârşit mântuirea a toată lumea.
Iisus este Dumnezeu pe pământ şi om în cer.
Toţi suntem fiii unei mari familii.
Munca este folositoare nu doar pentru stăpânirea corpului, ci şi pentru dragostea faţă de aproapele nostru, ca Dumnezeu să dea prin noi cele necesare altora.
Nu există artă mai frumoasă decât arta educaţiei. Pictorul şi sculptorul fac doar figuri fără viaţă, dar educatorul crează un chip viu; uitându-se la el, se bucură şi oamenii, se bucură şi Dumnezeu.
Cel ce se înalţă împotriva oamenilor, se va înălţa şi împotriva lui Dumnezeu.
Un singur lucru trebuie să ne mâhnească şi să ne îndurereze: păcatul.
Când miluim pe cineva, ne miluim în primul rând pe noi.
Mila este plata pentru răscumpărarea sufletelor noastre.
Pentru păcatele tale, Dumnezeu te-a făcut pe tine judecător: dacă ierţi puţine, puţine ţi se vor ierta; dacă ierţi multe, multe ţi se vor ierta; dacă ierţi din inimă, la fel îţi va ierta şi Dumnezeu ţie.
Nimic nu poate sfâşia trupul Bisericii atât de mult ca mândria.
Sărăcia sau bogăţia nu pot învinge dragostea, dar dragostea poate învinge şi sărăcia, şi bogăţia.
Neliniştile şi tulburările vieţii nu vin din schimbarea norocului, ci cauzele acestora sunt în noi înşine şi în puterea sufletului nostru.
Credinţa face ceea ce omul şi legea nu pot face.
Calea adevărului este una; rătăcirile sunt de multe feluri.
Iubeşte munca, chiar dacă nu ai nevoie de ea pentru a te întreţine.
Dumnezeu a dat fiecăruia minte, ca astfel, uitându-se la tot ce-l înconjoară, să înţeleagă ceea ce trebuie.
Pe adevăratul prieten nici locul, nici timpul nu-l pot împiedica să iubească şi să fie iubit.
Oricine doreşte poate fi dascăl, dacă nu al altora, cel puţin al său.
Blândeţea este mai puternică decât violenţa.
Iubirea este bucuria de a face altora bucurie.
Nu este bun mai mare decât a fi prietenul lui Dumnezeu.

Vezi doxologia.ro


5 comentarii

  1. mcooper801 spune:

    Multumiri pentru bucatele alese pe care n-i le-ai pus pe ….blog….seara magica

  2. […] a fost Sfântul Ioan Gură de Aur – unul din cei mai cunoscuți dintre Părinţii greci şi una din cele mai fascinante figuri […]

Comentariile sunt închise.

%d blogeri au apreciat: