Fragmente din publicistica lui Mihai Eminescu

„Dacă privim fierberea vieții noastre publice, putem vedea lesne cã liniștea perpetuă din generația ce este azi la ordinea zilei, dar și problemele ei, atât din viața politică, cât și din cea spirituală, nu-și au cauza în interese personale (precum o susțin unii), ci mai mult, în profunda sciziune dintre direcțiile pe care au apucat unii pe de o parte, alții pe de alta.
Adăugând pe lângă acestea un caracter cam vehement, precum e acel al rasei noastre, ne putem lesne explica de ce simple divergențe în păreri se schimbă în neîncredere și în acuzări de intenții subversive. Răul cel mare nu e că o asemenea stare de lucruri există, ci că se perpetuează și se moștenește, și dacă generația ce crește azi ar aduce cu sine o moștenire atât de tristă, nu ne îndoim că printr-o consecință neapărată și mereu în creștere, antitezele ar deveni mai mari și mai neîmpăcate. Însă generația ce crește are și ea datorii de împlinit, precum le are fiecare generație ce se înțelege pe sine însăși, și e lesne de presupus că membrii ei, îndată ce au cunoscut răul, au cugetat și la remedii contra lui”.

(Notiță asupra proiectatei întruniri la mormântul lui Ștefan cel Mare la Putna, p. 98-99)

„Munca unui om se poate plăti, caracterul, cultura lui nicicând”. (Învățământul clasic, p. 318)

Sursa: arhiepiscopiasucevei.ro

Comentarii închise la Fragmente din publicistica lui Mihai Eminescu

Din categoria Motive pentru condei

Comentariile nu sunt permise.