Despre cuvânt

”Cuvântul e cea mai mare forță spirituală a celei mai înalte ființe create. Prin cuvânt, fiecare din oameni dispune asupra semenilor, putând face un bine sau un rău enorm.
Având fiecare om cuvântul și, dată fiind funcția etică a acestuia, este evidentă responsabilitatea ce e legată de această putere. El trebuie folosit numai pentru zidire, nu și pentru dărâmare. Adică, numai pentru trezirea și susținerea în om a responsabilității față de semeni, a ceea ce constituie ființa lui etică, elementul caracteristic al omului, însușire pe care o exprimă chiar cuvântul. E absurd să se ridice cuvântul împotriva sa însuși sau a temeliei sale. (…)
Cuvântul omului a decăzut aproape pe toată linia la această funcție de slujitor al minciunii, în loc să slujească adevărului cu care este legat prin sensul său.
Numai deoarece cuvântul are funcția de revelare a subiectului propriu și de obligare a semenului, înțelegem de ce s-a dăruit fiecărui om, dat fiind că, prin el, fiecare e învățător al altora.
El nu s-a putut da pentru simpla revelare a unor lumi care s-ar descoperi unuia sau unora mai bogat sau, în mod deosebit, în raport cu alții. În cazul acesta, de ce s-ar bate lumi cap în cap ? De ce ar fi atâtea contraziceri între ele ? Sau de ce ar avea toți oamenii însușirea cuvântului, pe câtă vreme numai unii sunt în stare să vadă și să reveleze lumi de mistere ?
Nu pentru o funcție precumpănitor revelatoare e dat cuvântul. Oamenii și-au descoperit, în fond, atât de puține lucruri noi, de când e lumea. Și, totuși, fiecare om aduce prin cuvânt o revelație nouă pe lume, revelația cea mai esențială și mai deterrminantă în cercul semenilor săi, a ceea a unui subiect nou.”
(fragment din <Puterea revelatoare a cuvântului omenesc> – Pr. Dumitru Stăniloaie, din cartea Când cuvintele sunt de la Cuvântul)

Reclame

4 comentarii

Din categoria Motive pentru condei

4 răspunsuri la „Despre cuvânt

 1. Tot despre cuvânt Pr. D. Stăniloae spune că:
  Cuvântul e cea mai mare putere de pe lume, nu întrucât zidește realități statice, ci întrucât determină voințele omenești, modifică temeiurile spirituale ale lumii. Prin cuvânt se arată omul subiect plin de putere asupra altor oameni. Cuvântul zidește și dărâmă în ordinea spirituală, deci în cea mai importantă. Dacă cuvântul omenesc are o atare putere de creație, ne putem gândi în ce înțeles desăvârșit e creator Cuvântul dumnezeesc.

 2. Fară cuvânt nu am fi decât niște biete existențe…

  • Într-adevăr, având în vedere că gândul este informaţie, el devine prin exprimare cuvânt, ştiinţă. Primul verb a fost: Să fie! Să fie lumină, să fie munţi, ape, … să fie omul! Cuvântul este deci expresia conștiinței divine, a lui Dumnezeu. Având în vedere că forța creatoare este de natură divină noi am primit de la divinitate darul co-creației, darul cuvântului. Și pentru că forța creatoare a Cuvântului vine de la Dumnezeu natura sa este sacră. Un dar minunat primit de la Dumnezeu pe care trebuie să ne ostenim a-l folosi cu grijă, cinste, demnitate adică ziditor, așa cum ne sfătuiește și Pr. D. Stăniloae.
   Totuși, preaplinul sufletului sau ceea ce mintea noastră vrea să exprime uneori nu poate exprima măsura exactă a nevoilor, a părerilor, a durerilor sau fericirii, nu are destulă consistență dar este ajutător comunicării între persoane, și crescând învățăm folosirea cât mai corectă și luminată, a cuvântului. Limba omului care vorbește în cuvinte comunică propria esență-spirit în limba sa.
   Cuvântul în poezie, de exemplu, exprimă atât de frumos uneori esența noastră spirituală de parcă am dori să înduioşăm nu numai cei pe care îi iubim, admirăm, respectăm ci și tot ce ne înconjoară, soarele, luna, stelele.
   Mulțumesc de popas și comentariu. O zi reușită și cât mai plăcută !