Acasă » Motive pentru condei » În lumina cuvintelor din universul blagian

În lumina cuvintelor din universul blagian

„În acest suflet de poet e atâta dinamism și în acest creier de gânditor atâta concentrare, încât versul său sparge cătușele formei tradiționale… Lucian Blaga a pătruns…taina specificului nostru etnic, s-a așezat pe crestele înălțimilor, unde puterea furtunilor pustiitoare crește ca să fie aproape de lumină. El a trecut cu o nepăsare aristocratică pe drumul ce-l depărta de succesul imediat…astfel a izbutit să dea o operă poetică atât de închegată, nouă, originală și adâncă…”
Sextil Pușcariu
”A filosofa înseamnă a încerca să răspunzi cu mijloace supermature la întrebări pe care şi le pun copiii” – Lucian Blaga
.
De câte ori îl citim pe Lucian Blaga ne cufundăm în universul său spiritual descoperind mereu în lumina cuvintelor, metaforelor sale hrana ce decurge din puterea cuvintelor venite din minte, transmise din inimă, din lumina acumulată, din taina specificului nostru etnic dar și a literaturii universale, spre bucuria cititorilor. Citindu-l pe Blaga e o sărbătoare a vieții cuvântului căci Lucian Blaga a fost înzestrat cu o conștiință vie a valorii, istoriei și culturii opera sa constând într-o mare diversitate ideatică și în îmbinarea poeziei cu filozofia într-un mod profund și inedit mărturisind viziunea sa poetică bogat metaforică și realizând o sinteză organică între dimensiunea filozofică și cea artistică în cultura românească.
Ce aduce nou Lucian Blaga în filosofie, este punctul său de vedere asupra psihologiei adâncurilor pe care-şi bazează întreaga construcţie filosofică, importanţa pe care o dă metaforei şi rolul ei în cultură, armonizarea contrariilor sub zodia terţului inclus așa cu aflăm citind un aforism de al său: „Ştiinţa va sfârşi prin a postula în orice obiect «antinomicul» pe care teologii l-au bănuit numai în fiinţa lui Dumnezeu” (Lucian Blaga, Ceasornicul de nisip, în Aforisme) luminând locul său în sfera culturală românească.

Dar hai să citim ce au scris alții despre el:

Filosofia lui Lucian Blaga

Filosofia lui Lucian Blaga

Sextil Pușcariu: între tradiţia romantică şi intuiţia modernităţii
https://ciret-transdisciplinarity.org/biblio/biblio_pdf/irina_dinca.pdf pag.327-329

Îngemănarea filosofiei cu arta: între metafizică şi poezie
https://ciret-transdisciplinarity.org/biblio/biblio_pdf/irina_dinca.pdf pag. 69-71

%d blogeri au apreciat: