Acasă » Articole etichetate 'citate'

Arhive etichetă: citate

Că este artist, că este pictor, că este sculptor sau muzicant sau inginer, toți aceștia sunt poeți…

Citat-Henri-Coanda

Cunoaşterea îţi dă aripi, iar imaginaţia te-nalţă!
Omul ar putea călători spre stele cu o viteză fantastică, folosind pentru propulsie propria sa energie.
(autori.citatepedia.ro)

„Domeniile ştiinţei sunt aşa de vaste şi atrăgătoare încât nu m-am putut abţine de a le atinge mai pe toate. Dacă în aerodinamică am un oarecare renume, aceasta nu înseamnă că nu am găsit în alte branşe cîteva lucruri interesante, atît în biologie, electronică, cristalografie, studiile spaţiale, hidrodinamică, studiul apei în general, optică, termodinamică, energie nucleară şi aşa mai departe . . . „. (dintr-o scrisoare a savantului din 1963)

”Că este artist, că este pictor, că este sculptor sau muzicant sau inginer, toți aceștia sunt poeți, căci ce este o poezie: ea concepe ceva abstract și al face concret pentru alții. Inginerul face același lucru. Lucrarea creierului este pe același nivel pentru toate artele, fie că este inginerească, fie că este sculptură sau muzică, fie oricum cinematograful dumitale, este artă”.
Prim plan – Henri Coanda

Henri Coandă nu a fost numai un mare inventator şi savant, ci şi un mare Om, cu concepţii de viaţă evoluate. „Tot ce-am întreprins, tot ce-am realizat nu a fost decât o chemare a noului, pentru cunoaştere, în scopul aflării a ceea ce mi-ar fi permis să deslusesc o m u l, condiţiile lui de viată, posibilităţile lui de creaţie într-un univers ce se dorea mereu mai larg, mai mare, mai altfel decât până atunci, mereu mai bine dotat, mai echilibrat azi, adică atunci, faţă de trecut, de un ieri al acelor timpuri de alaltăieri, în care să-mi pot aduce contribuţia nu a unui ambiţios, a unui egocentric, ci a unui devotat ideii de ridicare a o m u l u i prin acele mijloace pe care le oferă tehnica în era noastră, interes si obiective care mă animă si astăzi, care persistă”.
Sper că prin aceste rânduri ideile sale vizionare să se ridice din nou. Spun „vizionare” căci iată şi o apreciere a lui Coandă asupra controversatei evoluţii a vieţii „În conştiinţa oamenilor trăieşte convingerea că tot ce are viaţă e necesar să fie un corp solid. S-ar putea însă ca lucrurile să se prezinte şi altfel. Să nu uităm bunăoară toată acea taină care se păstrează încă în molecula de apă şi care ne dă de gândit continuu că viaţa ar putea avea şi alt conţinut, în alte forme în existenţa ei”.
Omul şi iarăşi omul, iată adevăratul ţel al cunoaşterii pentru marele inventator. „Preocuparea mea de atunci, astfel după cum a rămas şi rămâne continuu pentru mine, era să caut şi să înţeleg cum vibraţiunile de toate felurile, electromagnetice ca lumina, ca sunetele, electrochimice ca gustul şi mirosul, se transformă toate prin organizarea simţurilor într-un flux nervos de frecvenţe diferite care ajung la creier”. Acesta este de altfel şi principiul armelor psihotronice, care bombardează simţurile cu frecvenţe ce depăşesc limitele admise.
Cât priveşte viitorul şi sursa ideilor creatoare, Coandă, detaşându-se în mod direct de pesimismul lui Nietziche, aprecia că „Ideile, ideile nu se comandă. Pentru mine viitorul nu e o succedere a prezentului, ceea ce urmează în ciclu actualului, ci e diferit de acest prezent” sau „Eu nu consider cu adevărat autentic decât imaginaţia, care nu e defel un joc dereglat al imaginilor, ci o disponibilitate a spiritului ce se refuză unei delimitări, unei încorsetări în existent, în cea ce avem”. Deci, înainte prin viitor!
Filozofia Coandă

DOCUMENTAR: 130 de ani de la nașterea lui Henri Coandă, inventatorul primului avion cu reacție din lume

Din lirica lui Gabriele D’Annunzio

”Există anumite priviri ale iubitelor, pe care un bărbat îndrăgostit nu le-ar schimba pentru nimic altceva din corpul ei”.
” Iubirea este cea mai mare dintre tristeţile umane, deoarece este efortul suprem pe care omul îl încearcă pentru a ieşi din singurătatea fiinţei sale lăuntrice.”
” Nu este niciodată prea târziu pentru a sonda necunoscutul, nu este niciodată prea târziu pentru a merge mai departe.”
” Poetul este singurul pe lume care este în stare să întrerupă pentru câteva clipe anxietatea umană, să potolească setea de absolut, să prelungească uitarea de sine.”
” Vino! Să mergem! E vremea să reînflorim…”

(Gabriele D’Annunzio)

Seara fiesolană

Cuvintele mele proaspete-n seară
să-ți fie precum foșetul de foaie
de dud când o mână-l desfoaie
în taină și-ntârzie lent
pe scara înaltă,-nnegrită
proptită de trunchiul de-argint
cu ramuri golașe
când Luna e gata de-acum să apară
și-mprăștie-n jur un văl de azur
ce visele noastre-nfășoară
se simte boarea câmpiei
de ea scufundată-n fiorul nocturn
sorbindu-și din ea mult dorita ei pace
fără s-o vadă.

Lăudată fii pentru chipul de perlă,
o Seară, și pentru marii tăi ochi umezi unde se liniștește
apa văzduhului!

Dulci cuvintele mele-n seară
să-ți fie ca ploaia fugară
călduță, venind,
adio-nlăcrimat de primăvară,
peste duzi și peste ulmi și peste vii
și peste pinii cu fragede degete trandafirii
jucând în boarea ce se pierde,
peste grâul ce nu-i copt
și nici nu-i verde,
peste fânu-abia cosit
pălind,
și peste măslini, peste măslinii frați
sfințind colinele pale
și surâzând.

Lăudată fii pentru veșmântul tău de-arome,
Seară, și pentru beteala ce te-ncinge precum salcia
fânul înmiresmat!

Îți voi spune către care ținuturi
de iubire ne cheamă fluviul ale cărui izvoare
veșnice vorbesc cu umbra secular-a copacilor
în misterul sacru al munților;
și îți voi spune secretul ce-mpinge
colinele-n limpezile zări
să se arcuiască precum buzele pe care o taină
le-nchide iar voința de-a vorbi
le-mpodobește
mai presus de orice dorință umană
și care-n tăcerea lor povestesc
consolatoare, încât pare
că sufletul le iubește-n orice seară
cu-o dragoste mai puternică.

Lăudată fii pentru moartea-ți pură,
Seară, și pentru dorul ce-n tine face să răsară
stelele, întâia oară!

(La sera fiesolana în vol. Laudi : Alcyone)(traducere de Marin Mincu)

La amiază

Ploaia în păduricea de pini

Părintele nuvelei românești

Această prezentare necesită JavaScript.

Lectura operei lui Ioan Slavici, poate fi citită și prin grila proverbelor și aforismelor, având în vedere interesul lui Ioan Slavici pentru genul aforistic și enigmatic cercetat și prezentat de Adela Drăucean în cartea ”De la proverb la aforism în opera lui Ioan Slavici”. Folosirea unor zicători sau proverbe de tipul:
„Căci vorba veche, obrazul subțire cu cheltuială – azi foarte mare – se tine”,
„Să deie cine are de unde, căci de aceea gaură-n cer nu se face”,
„Ai, Doamne, mila de el și dă-i ceea ce nu are!”,
„Am rămas ca țiganul la pagubă”
arată influența literaturii populare asupra stilului de povestitor a lui Ioan Slavici care se poate sesiza încă din scrierile sale memorialistice (1937).

Alte aforisme, proverbe, citate:
Vremurile vin; vremile se duc: lumea merge înainte, iară omul, când cu lumea, când împotriva ei. (Popa Tanda)
Nepriceperea este şi ea o vină, dacă alţii suferă de pe urma ei. (Mara)
Banul e mare putere, el deschide toate uşile şi strică toate legile. (Mara)
Pe vrăşmaşul pe care nu-l poate birui tot omul cu minte şi-l face tovarăş. (Moara cu noroc)
Iubirea e din altă lume şi se iveşte din senin, fără ca să ştii de ce, se dă pe faţă, fără ca să ştii cum, şi te duce fără ca să ştii unde. (Mara)
Menirea firească a şcolii nu e să dea învăţătură, ci să deştepte cultivând destoinicirile intelectuale în inima copilului, trebuinţa de a învăţa toată viaţa. (Educație rațională)
Era, se vede, pe acolo, prin înălţimile nestrăbătute de ochiul omenesc, cineva care nu lăsa să cadă nici o poamă pe pământ, ci le culegea toate la timpul potrivit. (Rodul tainic)
Fă trei cruci şi zi „Doamne-ajută!” când treci pragul casei, fie ca să ieşi, fie ca să intri, căci lumea din întâmplări se alcătuieşte, iar întâmplarea e noroc ori nenorocire, şi nimeni nu ştie dacă e rău ori bun ceasul în care a pornit, nici dacă va face ori nu ceea ce-şi pune de gând. (Pădureanca)
Prieteni are cel ce ştie să şi-i facă! (Mara)
Avea dreptate Sfredeluş: nu-i a bine să umble cu bani agonisiţi pe nedrept. (Hanul ciorilor)
E greu, e foarte greu când ai voi să-i grăieşti cuiva o vorbă, care-ţi vine din fundul inimii şi nu poţi; e însă mai greu când simţi că numai această vorbă poate să alunge gândul rău pe care şi-l face despre tine un om la care ţii. (Moara cu noroc)
Nu se poate să-i faci unui om o mai mare nedreptate decât să-l mustruluieşti pentru o greşeală pentru care-şi face el însuşi destule mustrări. (Moara cu noroc)

***

Nu pierde din vedere ce şi cine eşti şi fă totdeauna numai ceea ce se potriveşte cu personalitatea ta.
Poate omul să se lepede de drepturile sale, dar nu şi de datorii.
Nu e armă mai puternică decât inima curată.
Pe cei tari îi încântă sarcina grea.
Dascălul este cel mai mare lucru în sat, cel mai mare lucru în ţară.
E mai bine o dată şi din toată inima, decât de multe ori şi fără de nicio noimă.
Minciuna în toate împrejurările îl umileşte pe om şi se poate scuza, dar nu se poate ierta, căci nu se poate şti unde are să ajungă cel ce începe cu ea.
Citeşte, iubite amice, cărţile şi vei vedea că numai ceea ce am greşit am zis de la mine. Fă aşa cum te povăţuiesc ele, totdeauna cu toată inima ceea ce faci, şi viaţa ta va fi plină de veselie, lumea ta plină de lumină.
Acesta e rostul adevărat al artei: ea are să ne înalțe unde înșine prin noi nu ne putem ridica.
Ceea ce îi dă operei de artă viață este efectul ei.

Imagini slideshow: slideshare.net

Ce ne spune Pr. Iustin Pârvu

Această prezentare necesită JavaScript.

„Credinţa este, până la urmă, puterea de a iubi.” (Pr. Iustin Pârvu)
„Neamul este mama mea, tatăl meu, fratele meu, sora mea, vecinul meu, satul meu, comuna mea și județul meu și tot cel ce vorbește aceeași limbă, are aceeași credință și aceleași idealuri.” (Pr. Iustin Pârvu)
„Raiul este aproape, depinde care îţi este natura faptelor. Dacă faci un lucru bun, o faptă generoasă, nu simţi că pluteşti? Ei, atunci intuieşti natura Raiului, te simţi ca în Rai „ (Pr. Iustin Pârvu)
citateortodoxe.ro

Din cugetările lui Constantin Noica

Această prezentare necesită JavaScript.

„Înţelepciunea? Este o stare sau un demers, în speţă unul de armonie, echilibru, măsură. Se poate vorbi de esenţa, firea ei, dar nu de adevărul ei.”
”Dintre toate roadele pamântului, omul e singurul care nu se coace niciodată. Nu există maturitate; doar tinereţe. Pentru societate e un dezastru: de aici conflicte, catastrofe şi inadecvări de tot soiul: ideologii şi ştiinţe perfecte pentru oamenii necopţi. Pentru ins e o binecuvântare: ramâne ingenuu toată viaţa.”
„Oamenii îţi cer să-i confirmi, nu să-i trimiţi mai departe.”
„ Când un tânăr creşte frumos, iese parcă din strâmbătate o întreagă lume.”
„ Sunt oameni care citesc o singură carte (experienţa vieţii) şi oameni care citesc mai multe – asta e tot.”
„ Autoritate are cel care te sporeşte, te adevereşte, ca mama pe copil, profesorul pe elev, sufletul – corpul.”
„ Orice om la sfârşitul vieţii trebuie să scrie Autobiografia unei idei. Ce e mai adânc în noi decât noi înşine este gândul. Ce gând te-a purtat? Ce gând ai slujit?”
„ Primul lucru pe care trebuie să-l spui unui tânăr angajat în cultura umanistă este că abia pe la 40 de ani începe să-şi dea măsura. Pe urmă vei spune celui trecut de 40 de ani că abia la 60 de ani ar putea începe deceniul de aur al creatorului în acest plan. Iar celui de 60 trebuie să-i spui (dacă a reuşit ori nu, şi cine reuşeşte cu adevărat?) că e bine să se gândească, atunci când scrie, la cititorul care nu s-a născut încă…”
„Trei lucruri ne pot lăsa indiferenţi: politica, istoria şi timpul. Tot ce e bun, tot ce e cultură iese din timp.”
„Până la proba contrarie, orice om are o sămânţă de geniu. Toată problema e să fie amabil cu societatea şi să se supună la încercare, să aibă o formă de pietate, să vadă dacă nu cumva are să ne spună o noutate.”
„Numai Mântuitorul a ştiut că destinul nostru era de a fi singuri — şi de aceea mântuirea lui vine prin conştiinţă, şi nu prin turmă.”
„Fiecare creaţie e o mărturisire de sine, aşadar o bucurie.”
„Eşti contemporan (ai simultaneitate în timp, spun teologii) cu cel pe care îl iubeşti. Asta e tot – şi înseamnă înfrângerea umană a timpului.”
„Nu există fericire curată decât după şaizeci de ani, când nu mai vrei nimic, când nici un calcul impur (folosirea celorlalţi) nu te mai încearcă şi când totul e permis (dacă mai poţi) şi totul e din nou nevinovat, ca în ceasul prunciei.”
„Cultura creşte din excesul vieţii asupra ei înseşi, deci prelungeşte viaţa.”
„Apele nu se pot scrie decât când au îngheţat.”
„ Pentru viaţa spirituală a omului, cultura este oglinda măritoare.”
„Progresul şi prefacerea sunt valori istorice, nu logice.”
„Una din încantările mari este să ai proprietate fără posesiune.”
„Ce bucurie că viaţa n-are sens. Pot să îi dau eu unul…”
„Este suficient un surâs al vieţii pentru ca totul să recapete sens…”


Constantin Noica-singura filmare cu marele filozof român

Alexandra Noica, fiica lui C. Noica și sora părintelui Rafail Noica