Acasă » Articole etichetate 'IPS Bartolomeu Anania'

Arhive etichetă: IPS Bartolomeu Anania

Colindele: mireasmă și stil*

Printre frumoasele cântece ale lumii anglo-saxone este și Micul toboșar, răspândit în toată America și cântat îndeosebi de grupurile corale, cărora aranjamentele de armonie le oferă posibilitatea unor delicioase refrene onomatopeice. În traducere foarte liberă și, desigur, parafrazată, textul ar fi: Undeva, un băiețel află că în peștera Betleemului S-a născut un Prunc pe care-L cheamă Iisus. El știe că, de obicei, unui nou-născut i se aduc daruri, și chiar îi vede pe păstori și pe magi îndreptându-se într-acolo încărcați de ofrande. Dar el, el ce să-I aducă? El este un băiețel sărac; singura sa avere e o tobă, din care știe să cânte; de fapt, asta este ceea ce-i place lui mai mult pe lume. Aleargă deci la Prunc, îi cântă din tobă cum știe el mai bine, iar Acesta-i surâde în semn de mulțumire.
Nu mai știu unde am citit că obârșia acestui cântec e în Cehia și că pe Continentul cel Nou a fost adus de imigranții cehi care, la început, îl cântau ei între ei. Curând însă el a fost adoptat de mai toate grupurile etnice și s-a generalizat, devenind foarte popular. Fără îndoială, succesul său e motivat atât de virtuțile melodice, cât și de gingășia sentimentelui; nimic nu mișcă mai mult inima omului decât o inimă de copil.
Pe de altă parte, în folclorul nostru românesc avem o colindă cunoscută în colecții sub titlul Floricica. Textul e de o mare simplitate, așa cum îi este, de altfel, și melodia:

Colo-n câmpul înverzit
Mică floare-a răsărit.
Maica Sfântă cum venea
Mica floare mi-o vedea
Și din gură-așa-i grăia:
Floricică, floricea,
Ce ești mândră ca o stea,
Vezi aici pe brațul meu
Ți-l aduc pe Dumnezeu.
Floricica se-nchina
Și miresme-i aducea.
Și eu, mică floricea,
Îi aduc inima mea.

Am pus aceste două cântece în paralel și mi-am dat seama, o dată mai mult, de puterea prin care rostirea folclorică se alcătuiește în oglinda sufletului național; dar și în aceea a tradițiilor lui liturgice. Pornind de la Micul toboșar, nimic mai firesc decât prezența și folosirea instrumentelor muzicale în bisericile protestante și catolice. Pe de altă parte, nimic mai nefiresc decât încercarea unora de a le introduce, discret, în bisericile ortodoxe românești. Această observație nu înseamnă dispreț față de alte tradiții, ci doar prețuirea a ceea ce-i este propriu fiecărui popor.
E vremea colindelor. Locul lor tradițional e pe ulițele satului, la ferestrele sau în casele gospodarilor. În orașe ele ni se oferă, mai ales, în sălile de concert, dar și în biserici, unde se refugiaseră în timpul prigoanei comuniste și unde au supraviețuit. Uneori țin locul pricesnelor. Se cântă și în vremea miruitului. Pot fi auzite la radio. Deseori, urmărite și la televiziune, dar nu întotdeauna în stilul ce mai propriu. Mulți regizori preferă decorul bisericilor, bogat și pe de-a gata, cutezând însă să-i adauge corului naiul sau taragotul. Într-o biserică din Ardeal am văzut chiar Irozii, inclusiv Ciobanul, cu chivărele și căciula pe cap. Regizorii au râvnă și fantezie, dar preotul este acela care trebuie să știe că spațiul liturgic nu poate fi folosit oricum și de oricine.
Micul toboșar operează cu audio-vizualul. Floricica românească i se îmbie celui mai rafinat și mai subtil dintre simțuri: olfactivul. Oare nu vorbim noi de mireasma limbii? Iată că lui Dumnezeu I se poate oferi și o mireasmă a inimii. Ce-ar fi să ne putem lăuda și cu o mireasmă a stilului?

*Rev. ”Renașterea”, an IV Cluj, decembrie 1993

Fragment din cartea Apa cea vie a ortodoxiei de IPS Bartolomeu Valeriu Anania, pg. 37-38

„Un crâmpei din viața unui om. Mitropolitul Bartolomeu, la Mănăstirea Varatic. Anamneză”.

(…)
La zece ani de la trecerea sa la cele veșnice, 31 ianuarie 2011, am ales și un alt fel de abordare a evocării, forma poetică. Poemul pe care l-am scris despre locul unde marele ierarh a fost atât de prolific l-am intitulat:
„Un crâmpei din viața unui om. Mitropolitul Bartolomeu, la Mănăstirea Varatic. Anamneză”.

În fapt de Vecernii și Dupăcinare, ajung în ținutul plin de mister,
Un sat de măicuțe, în case rupestre, se roagă, căutând către Cer.
Mireasma de smirnă îmi intră în suflet, iar trupul o simte limfatic,
E semnul că intru spațiul mirific al sfintei chinovii din Varatic.

Disting Demiurgul ce-și caută chipul în tainicul codru de aramă,
Prin aștri coboară icoana Iubirii și vine la el când îl cheamă.
Urc trepte de har, prin freamăt de codru, în umbletul meu epectatic
Ascult imn de slavă, cântat de măicuțe suav, în duh filocalic.

Cu ochiul de gând văd chipul rusalic al Sfintei Fecioare, pline de har,
Cum vine prin stele să scoată poetul claustrat de-un braț secular,
Ca liber să plece printre luceferi s-ajungă pe Calea Lactee,
Eclectic s-adune, buchete să facă, din tandre flori d-orhidee.

Drumeaguri înguste brăzdează sătucul, bornat de arini și jugaștri,
Pelerini de tot rangul, cu ruga în minte, urcă să vadă sihaștri.
Ajunși pe colină, gustă din apă și-adoptă virtutea tăcerii,
Ascultă sihaștrii în stare de har, pân‘ la căderea molcom-a serii.

Privesc peste veacuri cum Lavra Văratic, acest creuzet de valori,
Purifică temple, sfințește tot omul, inspiră poeți sclipitori.
Revăd pisicuța lui Hogaș nemțeanul, cum urcă, pripor cu pripor,
S-ajungă la apa, ce curge-n torente, din nesecatul, pnevmatic, izvor.

Ținutul mirific de la Varatic e templu de mari scriitori,
Cu Eminescu sau Creangă-n poveste au rămas de Hristos iubitori,
Când Duhul cel veșnic inspiră poeții, mai ales pe cei consacrați,
Țara devine Grădina Fecioarei, în centru cu Munții Carpați.

Poiana Varatic e locul în care te simți între genune și Cer,
De intri cu frică în Casa Fecioarei, te-nvăluie un sacru mister.
Nici vara nu-i vară, nici iarna nu-i iarnă, nici timpul nu-i timp trecător,
Varaticul este prezentul continuu unde Duhul suflă ușor.

Aici întâlnit-am oameni de cinste, cu unii am stat la taifas,
De unde cules-am expresii, cuvinte, ce-n suflet peren mi-au rămas.
În Panteonul de suflet al mănăstirii, cu litere-n aur stă scris
Un nume celebru, a cărui icoană noi credem că e-n paradis.

Bartolomeu Anania, sacerdot nepereche, retras cândva la Varatic,
În casa de oaspeți a mănăstirii, în pace, stătea singuratic.
Îi simt răsuflarea din vremea aceea, când, achimit, poetul scria.
Erau zile-n care stătea fără hrană, până când un mister descifra.

Aici, la Varatic, monahul atipic, în permanent și frustrant paradox,
A scris cele mai multe lucrări ale sale, într-un erudit limbaj ortodox.
Dar veni vremea când Domnul voit-a să cheme sub cruce bătrânul soldat,
Făcând ascultare, coboară în lume și, smerit, la Sinod a plecat.

Sursa: https://doxologia.ro/un-crampei-din-viata-unui-om-insubstituibil-bartolomeu-anania-mitropolitul-clujului-albei-crisanei

Răsfrângeri de lumină

”Comportați-vă cu cuvintele precum se comportă îngerii cu Maica Domnului”. ÎPS Bartolomeu Anania

Lumină lină

Lumină lină, lumină senină,
licoare nouă în slava divină,
lucind peste ape de ceruri te cerne
prin glasuri calde în cânt de vecerne.

Când tainic – vrajă de îngeri – tu susuri
pe câmpuri roșii de-ntinse apusuri,
smerite inimi în cor ți se-nchină,
lumină lină, lumină senină.

Coboară astăzi în sufletu-mi iară,
să laud slava din ceasul de sară,
lumină lină, lumină senină!
De tine, Doamne, mi-e inima plină.

Autor: Bartolomeu Valeriu Anania

„Există în poeziile lui Valeriu Anania o deschidere către cer: și în cele care își trag seva din colinde, din spectacolul popular, din ritualuri sau din ceremonii religioase. Aș spune că scrisul poetului, cărturarului, exegetului se înscrie într-o «acțiune» de reteritorializare a lumii românești. Deteritorializarii din ce in ce mai agresive IPS Bartolomeu ii corespunde cu o operă care așază în centrul ei geografia spiritualizată a țării.” (Cornel Ungureanu)
http://www.karte.ro/carti/autor/valeriu-anania
.
”Amintiri despre Mitropolitul Bartolomeu Anania” este un volum al cărui autor este prof. univ. dr. Mircea Gelu Buta de la Facultatea de Teologie Ortodoxă UBB Cluj-Napoca, apărut în 2013 la Editura Renașterea din Alba Iulia care așa cum aflu din articolul ce tocmai l-am citit, ”Un volum dedicat Mitropolitului Bartolomeu Anania” de Zorin Diaconescu, ce readuce și în prezent imaginea Mitropolitului Bartolomeu Anania, prin amintiri pline de har, cuprinse într-un volum inedit.

http://www.dacialiterara.ro/2-2014/DL-3-4-2014.pdf pag. 73-74
.
Articole ale Mitropolitului Bartolomeu Anania:
Singurătatea şi neliniştea mântuitoare;
Prelecţiunile „Junimii“ – „Limba noastră, limbă sfântă“;
Soljeniţân şi condiţia libertăţii
în http://www.dacialiterara.ro/4-2012/DL-7-8-2012.pdf (pag.31- 49)
.
Articole despre mitropolitul, scriitorul, poetul Bartolomeu Valeriu Anania:
Ioana Diaconescu: Bartolomeu Anania din perspectiva istoriei recente
Dumitru Vacariu: Un mac înflorit în lanul nesfârşit al speranţelor
Cezar Ivănescu: Opera sacră
Ioan Pintea: Bătrânul şi marea
Ioan Şt. Lazăr: Intersecţii ale istoriei cu Ecclesia
Oltiţa Cîntec: La vremea restituirilor
Liviu Grăsoiu: Însemnări sumare despre amintiri profunde
Grigore Ilisei: Întâmplări şi aduceri aminte
Mircea Petean: Întâlniri cu Valeriu Anania
Ioan Petraş: Catifeaua memoriei – Părintele Anania
http://www.dacialiterara.ro/4-2012/DL-7-8-2012.pdf (pag. 50 – 82)

Poezii

Anamneză

Puterile cuvântului le ştiu
şi nu de-acum şi nici de prin aproape,
ci de pe când mi se purtau pe ape
în oglindirea cerului sălciu,
precum in deltă duhul dimineţii
închipuie icoane din nimic,
în pelican se’ncuibă şi’n chitic
şi’ngreunează cimbrii şi scaieţii.
Rostesc şi totul se preface’n rost:
Ologul zburdă, ciungul vă mângâie,
vă’mbrăţişaţi cu cel mâncat de râie,
lunatecul surâde’n adăpost,
aude surdul, orbul vede, sfinte
vi-s târfele cetăţii, prin ce spun
se’ntoarnă osândiţii din surghiun,
cuvântul meu răzbate şi’n morminte.
Uimiţi, voi credeţi că scornesc minuni
ca să-mi arăt puteri nepământene.
Minunea, vai !, e numai pentru lene.
La spaime sacre când veţi fi imuni?
Sunt om ca voi, dar om încuvântat.
Miracolul e fapta mea cea bună.
De-acum nici o durere n’o să spună
că mi-a cerut un leac şi nu i-am dat.

Axion

M’apropii de tine cu dulce sfială,
ca aburul gliei de slava domoală,
şi cumpăn văzduhul ca norul stingher,
uşor pentru humă, prea greu pentru cer.
Mă bucur de tine cu dulce cântare,
ca scoica’ntr’o undă, ca roua’ntr’o floare,
că numai prin tine suflarea-mi scânteie
a opta lumină pe reci curcubeie.
Mă mântui prin tine cu dulce minune,
cum gândul nu ştie, cum graiul nu spune,
cum numai oglinda făptura mi-o’ngână,
cu-o faţă’n lumină, cu alta’n ţărână.
Si cântu-te, Doamnă, cu dulce uimire,
cu inima prinsă pe strună subţire,
ca steaua’ntr’o rază, ca măru’n parfum,
cercând veşnicia pe clipa de-acum. ”

de Bartolomeu Valeriu Anania

Patru ani de la adormire a IPS Bartolomeu Anania

Legile biologiei, universul si creatia lui Dumnezeu

IPS Bartolomeu Anania la Profesionistii

Citate