Acasă » Articole etichetate 'Suceava'

Arhive etichetă: Suceava

Din Legendele Maicii Domnului

Simeon Florea Marian, Legendele Maicii Domnului,
Colecţia “Ethnologia”, Editura Ecco, Seria “Restituiri”, ClujNapoca, 2003 (Ediţia priceps: Editura Academiei Române, Bucureşti, 1904).

Părintele Simeon Florea Marian (1847- 1907) este autorul unei impresionante opere folclorice şi etnografice în care cultura populară este cercetată monografic, analitic-descriptiv şi morfologic pentru prima dată în aproape toate compartimentele ei: poezie lirică, descântece, colinde, vrăji, cimilituri, proverbe, snoave, legende istorice, datini, credinţe, mituri, moravuri, cromatică, zoologie, botanică. El a pus bazele cercetării ştiinţifice a folclorului, stimulând culegerea sistematică a literaturii populare.
Legendele Maicii Domnului este prima şi singura culegere amplă de naraţiuni, în proză şi în versuri, care sunt prezentate tematic în funcţie de perioadele vieţii Sf. Fecioare şi ale lui Isus (Naşterea, copilăria, maternitatea, căutarea lui Isus şi Patimile, Adormirea Maicii Domnului). Ciclul epic marian este o expresie tipică a creativităţii religioase de tip folcloric, care a elaborat o teologie sui generis, dar extrem de coerentă în concepţia generală: proiectarea “misterului christologic în întreaga Natură”, care e valorizată liturgic, în sensul unei “liturghii cosmice” şi neglijarea subsecventă a istoricităţii evenimentelor creştine. Legendele culese de Păr. Marian se se constituie într-un corpus fundamental pentru studierea şi înţelegerea pietăţii populare tradiţionale faţă de Maica Domnului şi a determinaţiilor specifice mariologiei folclorice. Reeditarea acestei opere fundamentale, după 99 de ani, este un act de recuperare culturală mai mult decât necesar. Cartea Păr. Marian, o raritate bibliofilă, este solicitată atât de lumea etnologică românească, cât şi de toţi cititorii interesaţi de cultura populară românească şi de religiozitatea profundă, specifică lumii rurale tradiţionale.

Sursa: http://orma.50webs.com/ro/carti.pdf

Prefața la Legendele Maicii Domnului

Poporul român are o mulțime de legende, datine și credințe foarte interesante despre Maica Domnului. Cu toate acestea însă, după cât îmi este mie cunoscut, nimenea nu și-a dat până acuma silința ca să le adune la un loc și să le scoată la lumină.
Tot ce s’a scris și s’a publicat până în momentul când scriu aceste șire, sunt numai vre-o câteva variante ale legendei Povestea Maicii Domnului, răspândite prin unele ziare
Văzând eu aceasta, mi-am dat toată silința ca, pe lângă alte studii folkloristice, să adun și acelea ce le cred și le istorisesc Românii despre Maica Domnului.
Și acuma, după ce mi-a succes a aduna toate Legendele Maicii Domnului, câte se află răspândite în sânul poporului român de pretutindene și câte mi-au venit la cunoștință, și după ce le-am întrunit dimpreună cu toate variantele lor intr’un singur mănunchiu, vin a le prezenta Onor. public cetitor.
Tot odată mă simt dator a exprima cu această ocaziune mulțumirile mele cele mai sincere tuturor P. T. Domni, cari mi-au intins mâna de ajutor la alcătuirea studiului de față, și îndeosebi d-lui M. Lupescu, director al Orfelinatului agricol ”Ferdinand” din Zorleni, în România, și d-lui Th. A. Bogdan, învățător în Transilvania, orașul Bistrița, precum și mult stim. Academii Romane, care a binevoit a-l tipări pe spesele sale. Maica Domnului fie-le tuturor spre mângâiere și de ajutor!
Suceava, 3/16 Septemvrie 1904.
S. Fl. Marian

Una din legendele cu privire la Maica Domnului în starea ei cea binecuvântată, din câte le-a putut ”aduna de la Românii din Bucovina”, Simion Florea Marian este:

A cincea și ultima legendă din Bucovina, care nu numai că se deosibește cu totului tot de cele premergătoare, ci ne spune tot-de-odată și aceea că preacurata fecioară Maria, îndată ce s’a simțit că e in altă stare, își puse în gând, de supărarea și rușinea cea mare, ca să se înece, și poate că s’ar fi și înecat, dacă n’ar fi abătut-o de la aceasta un înger, pe care i-1 trimise Dumnezeu, anume ca s’o abată de la gândurile ei cele nesocotite, sună precum urmează :
«Maica Domnului, cât timp a fost mica, era foarte bine ținută de părinții săi și ferită de orișice că nici muștele n’o supărau.
«Dar cu toate că ea avea o purtare feciorească așa de cinstită și cu toate că i s’a adus vestea de mult acum că este foarte de treabă, nu știu cum și în ce fel s’a întâmplat, destul atâta ca după ce crescu mai mare, se simți din ce în ce nu-ș-cum tot mai trândavă, adecă tot mai greoae, de cum fusese mai nainte, când dupa o bucata de vreme s’a cunoscut ea singura că-i grea. Și știind ea mai de nainte de la alte fete de seama ei: ce cinste-i aceea a face un copil de fată mare, a început a cădea pe gânduri și a se descuraja. Și în descurajarea ei cea mare a hotărât să meargă și să se înece în vre-o apă spre a scăpa de rușinea cea mare ce o așteaptă.
«Atunci Domnul Dumnezeu, care știe toate gândurile cum se nasc în creerii oamenilor, aflând de gândul preacuratei fecioare Maria, fără a sta și a judeca mult ce e de început și de făcut cu dânsa, a chemat pe un înger la sine și i-a zis :
— «Du-te, îngere, în taină la Maria, fiica lui Iachim și a Anei, și depărtează de la dânsa gândul cel rău ce i-a intrat în cap, adecă că vrea să se înece, căci cu nimic nu-i vinovată să facă așa ceva, deoarece ea prin umbrirea Duhului sfânt este însărcinată.
— «Iaca merg ! — zise îngerul — dar oare ce-oiu folosi eu, fiind ea așa de grosnic hotărâtă numai și numai să se peardă ?
— «Mergi numai, daca-ți zic, căci povățui-te-voiu eu și mai departe ce și cum ai să faci !
«Și merse îngerul și o întâlni pe prea curata fecioara Maria eșind chiar atunci de acasă și pornindu-se unde și-a fost propus să meargă.
— «Bun întâlnișul ! — zise el cum se apropie de dânsa.
— «Mulțumim d-tale ! — răspunse preacurata fecioara Maria.
— «Dar din cotro și unde ? — întrebă îngerul.
— Ia mă duc și eu în cotro m’or duce ochii și picioarele ! — răspunse preacurata fecioară Maria supărată.
— «Dacă ași ști că nu ți-ar fi cu supărare m’ași duce și eu cu d-ta, căci după cum văd amândoi avem unul și același drum ! — zise îngerul mai departe.
«Preacurata fecioara Maria îl măsură din cap până în picioare cu privirea și apoi îi răspunse:
— «Despre mine!… poți merge, că eu una nu te opresc!
— «Și pornindu-se merg ei amândoi mai departe, fără însă a ști în cotro și la ce merg.
«Și s’au dus ei așa o zi întreagă, fără ca îngerul, ce o însoția, să se gândească măcar cât de puțin cum să-i scoată gândurile cele rele din cap. Și trecură ei prin păduri și prin sate, pană ce a început a li se întuneca dinaintea ochilor și a se trezi de odată cu noaptea împrejurul lor.
«Atunci zise Maria către îngerul pe care-1 credea ea de un fecioraș fără căpătâiu ce a luat lumea în cap ca și dânsa.
— «Ce vom face acum, că-i cap de noapte ?
— «Ce să facem? . . . ia ne-om duce la vre-un om și-l vom ruga ca să ne primeasca în casa sa peste noapte ! . . . alta ce să facem?
«Și merg ei după aceasta la un om, care, din întâmplare, locuia în apropiere, și cum ajung se roagă ca să-i primească în casă până dimineața.
«Omul acela, fiind din firea lui un om foarte bun la inimă, nu se puse de pricină, ci-i primi și-i omeni ca pe niște călători și apoi se culcară cu toții.
«Și dorm ei până dimineața, fiind-că erau foarte trudiți de drumul cel lung ce 1-au fost călcat.
«A doua zi se scoală îngerul desdemineață, se spală pe obraz, spune rugăciunile și apoi, luând o ulcică, zice către omul de casă:
— «Bădișorule! n’ai d-ta să-mi dai niște semințe de pâne cu cât s’ar umplea ulcica aceasta?
— «Ba am, fecioraș, și ți-oiu da bucuros, de ce să nu-ți dau ! Și pe loc se duce omul și-i aduce câte un pumn bun din fiecare samânță.
«Atunci îngerul, luându-le, le pune în ulcica pregătită, toarnă apa într’ânsa, și apoi o pune la foc ca să fearbă bine, cât a știut el că-i va fi de ajuns. După aceasta, trăgând-o la o parte ca să se răcească, a luat un pahar și a turnat puțină zeamă din fiertura aceea ca să bea. Bea el un pahar, și dă apoi și omului să bea. Și omul, după ce a băut, nu se putu destul mira de băutura și de dulceața acelei zeame de pâne.
«Pe când s’a fiert însa băutura aceea și pe când paharul se părânda de la înger la omul de casă, pe atunci preacurata fecioara Maria dormia încă dusă. Mai după aceea, trezindu-se, spălându-se și rugându-se și ea, întreba:
— «Ce faceți d-voastre acolo și mie nu-mi spuneți nimic, sau să-mi dați și mie din ceea ce ați făcut?
— «Iaca ce-am făcut ! — zise îngerul — băutura vieții ! și dacă ai poftă, ți-om da și d-tale de băut ! — și cum rosti el cuvintele acestea, îi dete și ei un pahar din băutura vieții de băut.
«Bea acuma și preacurata fecioara Maria un pahar, mai bea unul, și încă unul, și nu se poate destul mira de băutura cea atât de dulce și de bună mai de hai decât zaharul și mierea.
«Și după toate acestea, mulțumind omului pentru primire, es din casă cu gândul spre a-și urma pribegia mai departe. Dar cum eșiră în drum stă preacurata fecioara Maria, stă și îngerul, stau și unul și altul, și nu știu încotro să apuce. Când, de la o vreme, zice Maria către fecioraș, adecă către înger :
— «Ce stai locului și nu pornești în cotro-va ?
— «Pornește d-ta mai întâiu! — zice îngeruL Cum ai mers până acum înaintea mea, mergi și de acuma !
— «Ba eu nu m’oiu duce, ci ma întorc mai bine acasă!
— «Dacă te întorci d-ta, atunci mă întorc și eu, căci se vede că așa a vrut Dumnezeu!
«Și s’au întors amândoi spre casă.
«Și așa a scăpat preacurata fecioara Maria de gândurile cele rele ce o apucase.
«Iar pricina scăparii sale să fi fost băutura cea dulce din care i-a dat îngerul să bea și din care n’a fost gustat până atunci nici odată în viața ei».

Sursa: https://archive.org/details/LegendeleMaiciiDomnului/page/n31/mode/2up pag.23-26

„Salutul” Academiei Române la împlinirea a 100 de ani de la Unirea Bucovinei cu Țara Mamă

Patria este „toată acea întindere de loc unde se vorbește românește” – Mihail Kogălniceanu

Sesiune solemnă a Academiei Române dedicată Unirii Bucovinei cu România, la Muzeul de Istorie, Suceava
Președintele Academiei Române: “Bucovinenii sunt cei mai vechi și mai neaoși moldoveni

Academia Română a sărbătorit 100 de ani de la unirea Bucovinei cu Țara:
http://www.youtube.com/watch?v=ibDiFEh0O5o

Printre iubitorii de carte la Salonul Literaturii Române, ediția a XV-a la biblioteca I.G. Sbiera

La Salonul Literaturii Române ediția a XV-a din 24.05.2018 care a avut loc la Biblioteca I.G. Sbiera din Suceava, al cărei manager este dr. Gheorghe Gabriel Cărăbuş, s-au întâlnit: scriitori, jurnaliști, publiciști și iubitorii de carte care sub Semnul Marii Unirii s-au bucurat de această întâlnire culturală din cadrul programului comun pentru România, Ucraina și Republica Moldova. În program au fost lansări de carte şi alocuţiuni ale unor invitaţi din regiunea Cernăuţi, ținutul Herța și de asemeni luări de cuvânt și a altor invitați la eveniment.
Apariții editoriale de excepție unde cercetători inimoși precum istoricul literar dr. Liviu Papuc și literata Olga Iordache au adus la lumină volumele semnate de N.A. Bogdan, considerat drept unul dintre marii cronicari ai Iaşului: ,,Basarabia de alădată”, ,,Bucovina în repere de epocă” şi ,,Iaşi. Leagăn al unirii neamului românesc”, din a căror prezentare am descoperit un Iași altruist și angajat pentru salvarea neamului românesc, pentru o Românie unită.
Au fost lansate de asemeni cărțile: cea aparținând jurnalistei și scriitoarei Maria Toacă din Bucovina de Nord, ,,Martiri români din infernul foamei”și ,,Mergi unde te poartă inima” al Susannei Tamaro în traducerea scriitoarei și ziaristei sucevene Doina Cernica.
Cărțile lansate au fost prezentate de Liviu Papuc, Olga Iordache, monahia Elena Simionovici – vicepreşedintă a Societăţii Scriitorilor Bucovineni, Doina Cernica, moderatorul evenimentului fiind poetul Alexandru Ovidiu Vintilă.
Și câteva imagini surprinse de la acest eveniment de suflet și lumină puteți vedea aici:

Această prezentare necesită JavaScript.

Salonul Internaţional de Carte Alma Mater Librorum 2018 de la Suceava

Peste 25 de Edituri și Case editoriale de prestigiu din România, Republica Moldova și Ucraina au participat la Salonul Internațional de Carte Alma Mater Librorum din 3-4 mai 2018 organizat de Universitatea ”Ștefan cel Mare” – Biblioteca Universității din Suceava coordonată de prof. univ. dr. Sanda Maria Ardeleanu și întreaga sa echipă, în parteneriat cu Primăria Municipiului și Consiliul Local, eveniment special și prin invitații de marcă prof. univ.dr. Andrei Marga, scriitorul prof. jurnalist Stelian Tănase, prof. univ. dr. Mihai Iacobescu care au conferențiat și prezentat aspecte importante din viața istorică, politică și religioasă română și internațională oferind frumoase și interesante momente cu motive de reflecție și care alături de alți invitați de onoare care au luat parte la lansarea unor cărți în cadrul acestui Salon de Carte au marcat Centenarul Marii Uniri 1918 – 2018 după cum puteți vedea din cele câteva imagini pe care am reușit să le surprind în timpul acestui eveniment deosebit prin diversitate, conținut și amploare.

Această prezentare necesită JavaScript.

Despre programul acestui eveniment mai pe larg, aici sau aici
și câteva selecții din cadrul evenimentului oferite de Televiziunea Intermedia Suceava, NEst TV Channel Suceava:
Salon Internațional de Carte la Biblioteca USV

Salonul Internațional de Carte și-a deschis porțile

Andrei Marga, în apărarea universităților noi

Andrei Marga:” România nu are legătură cu meritocraţia”

Stelian Tãnase, lansare de carte și conferințã la USV

Stelian Tănase: cea mai importantă problemă a României

Primăvara poeților

Festivalul Primăverii
cu Regina Cuvântului,
Poezia, în reverii,
Festivalul primăverii…
Program concept al culturii:
grația esteticului
Festivalul Primăverii
cu Regina Cuvântului.

(Triolet inspirat din Festivalul Primăverii 2018)

Primăvara Poeților ediția a 20-a în Franța și a 14-a în Bucovina, având ca temă L’ardeur – Pasiune, Înflăcărare, Impetuozitate se anunță diversă și bogată prin manifestările ce vor fi găzduite de biblioteci, centre de cultură, școli și instituții publice și care va fi axată pe cultura bunului simt, educația estetică și cultivarea discernământului artistic la tineri.
Mai multe amănunte și programul Agendă Festival Suceava pe:
https://www.newsbucovina.ro/evenimente/216294/primavara-poetilor-editia-20-franta-editia-14-bucovina-tema-2018-lardeur-pasiune-inflacarare-impetuozitate

Sărbătoare la Suceava, la 630 de ani de atestare documentară a orașului și a Cetății de Scaun

10 februarie 1388 este o dată importantă din istoria României și a noastră a românilor din Moldova, căci este data primei atestări a Cetății de Scaun și a Sucevei, dată la care s-au împlinit 630 de ani de când Petru I Mușat a mutat capitala Moldovei de la Siret la Suceava stabilindu-și aici reședința domnească. Tot în aceeași perioadă s-a construit și biserica Mirăuți cu hramul Sf. Gheorghe, Purtătorul de biruință care între anii 1402–1522, va îndeplini rolul de catedrală mitropolitană a Moldovei.
După cum atestă cercetările arheologice, teritoriul actualului oraș Suceava și împrejurimile sale au fost locuite, din timpuri străvechi, începând chiar din paleolitic. Descoperirile arheologice au adus la cunoștință că în secolele II și III exista aici o așezare a dacilor liberi care au avut contacte cu civilizația romană. În secolele următoare populația autohtonă a continuat să viețuiască pe aceste meleaguri în ciuda popoarelor migratoare care au trecut pe aici, astfel că la sfârșitul secolului al XIV-lea, Suceava va fi aleasă drept capitală a Moldovei.
Deci, ca așezare, Suceava exista din vremuri străvechi și la acea vreme datorită așezării sale geografice și a drumurilor comerciale între Cracovia –Liov – Cernăuți – Siret a devenit un târg comercial foarte important (făcea legătura și cu cetățile din sudul Moldovei și Țara Românească) ceea ce va face să fie aleasă drept capitală care va cunoaște o perioadă înfloritoare, de măreție în decursul istoriei domnitorilor moldoveni și de glorie în timpul lui Ștefan cel Mare.
Un document din 10 februarie 1388 al voievodului moldovean Petru I, în care este vorba de împrumutul (3.000 de ruble de argint frâncesc) cerut de regele Poloniei, care a oferit drept garanție de restituire a banilor provincia Pocuția, este unul din actele oficiale ale vremii în care se menționează Cetatea de Scaun a Moldovei.
Documentul se încheie cu textul „… Și s-a scris cartea în Cetatea Sucevei, luni, în întâia săptămână a Postului sub pecetea noastră, în anul nașterii Domnului 1388”. Cetatea este menționată și în alte documente moldovenești din 1393 și 1395.

În spiritul de sărbătoare a acestei zile în Suceava și în Cetatea de Scaun a Sucevei s-au întâlnit oficialități ale județului Suceava, Ucraina si Republica Moldova. Evenimentul a debutat în Sala Voievozilor din Cetate cu citirea documentului de atestare oraşului Suceava, respectiv scrisoarea domnitorului Petru I Muşat adresată regelui Poloniei, Vladislav al II-lea Jagello, apoi cu o prezentare succintă a istoriei Cetăţii de Scaun, arătând fazele de dezvoltare a cetăţii şi importanţa acestui obiectiv, slujba de pomenire în Capela Cetăţii de Scaun oficiată de ÎPS Pimen Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor și un protocol de înfrăţire între municipiul Suceava şi municipiul Soroca din Republica Moldova semnat apoi la sediul Primăriei. La acest eveniment din Cetatea de Scaun a Sucevei au participat primarul Sucevei, Ion Lungu, președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, prefectul județului Mirela Adomnicăi, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, ÎPS Pimen, parlamentarii Ioan Balan, Angelica Fădor, Virginel Iordache, Andi Grosaru, directorul Muzeului Bucovinei, Emil Ursu, primarii din Cernăuți (Ucraina), din Soroca (Republica Moldova) , o delegație din partea primăriei orașului Sosnowiec din Polonia, Cernăuți – Ucraina și Laval – Franța și numeroși invitați din Suceava, șefi de instituții, dar și primari din județ, conform monitorulsv.ro, evenimentul încheindu-se cu trei concerte de muzică în aer liber, respectiv Trupa 9, Unison Band şi Carla’s Dreams iar a doua zi la teatrul ”Matei Vişniec” din Suceava, un concert extraordinar de muzică simfonică şi unul de muzică populară, urmate de un spectacol de teatru cu temă istorică, ”Povestea Unirii”.

Sărbătoare la Suceava, la 630 de ani de atestare documentară a orașului și a Cetății de Scaun – video

Surse:
https://ro.wikipedia.org/wiki/Suceava
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cetatea_de_Scaun_a_Sucevei
https://www.istorie-pe-scurt.ro/se-implinesc-630-de-ani-de-la-prima-atestare-a-cetatii-sucevei/
https://www.monitorulsv.ro/Ultima-ora-local/2018-02-10/Cei-630-de-ani-de-atestare-documentara-a-Sucevei-au-fost-sarbatoriti-in-Cetatea-de-Scaun
https://www.crainou.ro/2018/02/12/630-de-ani-de-atestare-documentara-a-sucevei/
http://www.informatiata.ro/stire/Sarbatoare-in-Cetatea-de-Scaun-a-Sucevei-la-630-de-ani-de-la-atestarea-documentara-a-orasului-VIDEO-/14792

Zilele Mihai Eminescu

 

Prietenă poemului
și cu seninul curcubeu
dau curs condeiului;

prietenă poemului
omagiu Eminescului
aduc aici, acum, mereu,

prietenă poemului
și cu seninul curcubeu.
(Georgeta R. M. – Triolet)

 

Prin Legea nr. 238 din 7 decembrie 2010 s-a declarat ca ziua de 15 ianuarie să fie Ziua Culturii Naționale, zi care reprezintă data naşterii poetului Mihai Eminescu (1850-1889), cea mai importantă zi din zilele de-a lungul anului când îl omagiem pe ”Luceafărul” poeziei românești. Nu suntem singura țară care am ales ca Ziua Culturii Naționale să fie aleasă în ziua nașterii celui mai reprezentativ poet(ă), scriitor(toare)… există precedente pentru această sărbătoare: Spania, Portugalia, ș.a.
Românii, în majoritatea lor, indiferent de locul unde se află, în țară sau în comunitățile românești (ale vechii noastre Dacii) care sunt în componența statelor vecine României, nu uită sărbătorile sufletului românesc:
”Însăşi vitregiile suferite astăzi ne-au dictat găzduirea lui „Eminescu ziaristul” la redacţia ziarului nostru, angajat într-o luptă perpetuă pentru apărarea fiinţei româneşti prin dăinuirea limbii materne. Ne este nemărginit de drag Poetul Eminescu, ne cuprind dulci fiori la recitirea fermecătoarelor pagini din proza-i romantică… Însă ca model de luptă, de verticalitate şi rezistenţă îl luăm pe Eminescu publicistul”(…) neuitând nici o clipă convingerea lui Mihai Eminescu: „Indiferent de frontierele care îi separau, românii sunt populaţia autohtonă în spaţiul geografic pe care îl locuiesc”. Sursa citat:
http://www.zorilebucovinei.com/news/show/2092/
considerându-l pe Mihai Eminescu Voievod al sufletului românesc și astfel opera și personalitatea marelui și dragului nostru poet, care a devenit suport sufletesc și păstrarea identității, reunește pe românii de pretutindeni care îi consacră gândurile, admirația și scrierile lor cele mai frumoase:
Mihai Eminescu va fi omagiat în Moldova:
http://ziarullumina.ro/mihai-eminescu-va-fi-omagiat-in-moldova-129766.html
dar și în Basarabia, azi Republica Moldova:
https://www.moldpres.md/news/2018/01/12/18000236
http://www.bnrm.md/index.php/biblioteca/despre-noi/noutati/1199-lansare-de-carte-mihai-eminescu-un-dumnezeu-r-nit
Festivalul literar „Mihai Eminescu”, ediția a XXVII-a :
https://suceavalive.ro/festivalul-literar-mihai-eminescu-editia-xxvii/
Ziua Culturii Naţionale va fi sărbătorită, luni, la USV:
https://www.newsbucovina.ro/evenimente/212700/ziua-culturii-nationale-va-fi-sarbatorita-luni-la-usv
Zilele “Mihai Eminescu” – Premiul Național de Poezie “Mihai Eminescu”, ediţia XLIX:
http://uniuneascriitorilorfilialaiasi.ro/zilele-mihai-eminescu-premiul-national-de-poezie-mihai-eminescu-editia-xlix/
Zilele „Mihai Eminescu”:
http://uniuneascriitorilorfilialaiasi.ro/zilele-mihai-eminescu/

Evenimentul cultural al zilei de 27 martie 2016 din Suceava

Această prezentare necesită JavaScript.

Evenimentul din 27 Martie 2016 care a avut loc în incinta Muzeului de Științele Naturii din municipiul Suceava orele 17.00, a fost o manifestare organizată de Muzeul Bucovinei, dedicată Zilei Unirii Basarabiei cu România din anul 1918, susținută de o prelegere a d-lui conf. univ. dr. Florin Pintescu de la Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava și un concert prezentat de: Asociaţia Culturală „Friedrich Schwartz”, Grupul instrumental şi vocal al Ansamblului „Rapsodia Bucovinei”, Schwartz Band, corul mixt al profesorilor din Dorohoi ”George Enescu” dirijat de d-na prof. Gușulei Gheorghina.
În prezentarea istoriei Basarabiei (ruptă din Țara Moldovei lui Ștefan cel Mare), parte din trupul României, conf. univ. dr. Florin Pintescu ne-a reamintit că Basarabia a fost prima care a votat Unirea, urmând apoi Bucovina, Banatul și Transilvania. O prezentare frumoasă și mai detaliată a istoriei Basarabiei, ținut frumos și bogat din cele mai vechi timpuri (a dacilor și apoi celor care mai târziu s-au numit moldoveni, basarabeni, după cum arată istoria și au vrut vremurile, dar de fapt români ca și în celelalte ținuturi ale României) puteți viziona aici.
Evenimentul a început cu rugăciunea Tatăl nostru și s-a încheiat cu imnul Moldovei, interpretate de corul ”George Enescu” din Dorohoi; versurile poeziei ”Limba noastră” de Alexei Mateevici sunt foarte cunoscute, căci ele constituie imnul naţional al Moldovei (Basarabiei).
Evenimentul din această zi din incinta Muzeului Naturii, prilejuit de memoria unei zile dragi și importante românilor, cât și de manifestările care au avut loc la Chișinău (Marșul Unirii) a arătat încă o dată că sufletul românesc trăiește, există unitate și reafirmare a identității. A fost un eveniment cultural frumos, venit din inimă, simțământ românesc și dor de Basarabia.

Festivalul literar „Mihai Eminescu” a ajuns la ediția a XXV-a

festivalul-mihai-eminescu 2016

Cea de-a XXV-a ediţie a Festivalului literar „Mihai Eminescu” se va desfășura în acest an, în zilele de 13 şi 14 ianuarie, în Suceava, Gura Humorului, Călineşti Cuparencu şi Putna.
Potrivit reprezentanților Centrului Cultural Bucovina, invitaţii ediţiei din acest an sunt Theodor CODREANU, Nicolae GEORGESCU, Vasile SPIRIDON, Mircea A. DIACONU, Liviu PAPUC, Valentin AJDER, Nicolae CORLAT, Ion FILIPCIUC, Constantin Cristian BLEOTU și Vasile TĂRÂŢEANU.
„Festivalul îşi propune să comemoreze şi să promoveze imaginea poetului Mihai Eminescu în preajma zilei de naştere a acestuia şi aduce în atenţia publicului, prin lansările de carte, cele mai noi apariţii editoriale din anul anterior, despre viaţa şi opera poetului naţional. Cele mai bune volume de exegeză eminesciană vor primi Premiul de excelenţă Mihai Eminescu, acordat de Societatea Scriitorilor Bucovineni, cu sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Suceava, prin Centrul Cultural Bucovina şi un Premiu special finanţat de Societatea Scriitorilor Bucovineni”, se arată într-un comunicat de presă trimis de reprezentanții Centrului Cultural Bucovina.
Evenimentul este organizat de Consiliul Judeţean Suceava, prin Centrul Cultural Bucovina şi Societatea Scriitorilor Bucovineni, în colaborare cu Uniunea Scriitorilor din România, Colegiul Tehnic „Petru Muşat”, Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera”, Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, Primăria Municipiului Gura Humorului, Centrul Cultural Gura Humorului, Primăria Comunei Şerbăuţi, Mănăstirea Putna şi Primăria Comunei Putna.
Programul festivalului:
View original newsbucovina.ro

Prima sărbătorire oficială a Zilei Bucovinei: Cei mai buni artiști folclorici ai Bucovinei istorice, în spectacol, în centrul Sucevei

Ansamblurile reprezentative ale Sucevei și Cernăuțiului vor susține sâmbătă, 28 noiembrie a.c., pe esplanada Casei de Cultură din municipiul Suceava, un amplu spectacol folcloric intitulat ”Dulce și frumoasă Bucovină”.
Evenimentul face parte din manifestările organizate cu ocazia primei sărbătoriri oficiale a Zilei Bucovinei.
Astfel, începând cu ora 10.00, Centrul pentru Păstrarea Tradițiilor Bucovinene va găzdui parada portului popular din Regiunea Cernăuți, intitulată ”Straiele din Bucovina”, urmată de o consfătuire cu tema ”Calendarul cultural comun”.
afiș-28-noiembrie
De la ora 14.30, pe esplanada Casei de Cultură din municipiul reședință de județ se va desfășura un amplu spectacolul folcloric, ce va fi prezentat de epigramistul câmpulungean Constantin Tiron.

Vor încânta publicul spectator Fanfara ”Bucovina” a municipiului Suceava, Grupul vocal ”Altița” din Bilca, Grupul folcloric ”Dor de la Humor din Gura Humorului, Formația de dansuri ucrainene ”Kozaciok” din Bălcăuți, Grupul folcloric ”Obcina Stânișoarei” din Mălini, Ansamblul polonez ”Soloceanca” din Solonețul Nou, Grupul folcloric ”Arcanul bătrânesc” din Frătăuții Noi, Ansamblul folcloric ”Arcanul” – Fundu Moldovei, Ansamblul folcloric ”Trandafirul” din Calafindești, Ansamblul Academic Bucovinean de Cântece și Dansuri ”Andrii Kusnirenko” din Cernăuți, Orchestra ”Mugurelul” a Centrului Bucovinean de Artă Cernăuți, Ansamblul folcloric ”Trâmbița” al Universității de Medicină Cernăuți, Ansamblul folcloric ”Cernivțeanca” și Corul ”Codrii Cosminului” din Cernăuți.

De la ora 18.00, Ansamblul artistic ”Ciprian Porumbescu” Suceava va susține un program artistic care se va încheia cu un recital al îndrăgitei interprete de muzică populară Margareta Clipa.

Manifestările care marchează Ziua Bucovinei sunt organizate de Consiliul Județean Suceava, Centrul Cultural ”Bucovina”, Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Suceava, Casa de Cultură Suceava și Primăria municipiului Suceava.

Din acest an, Ziua Bucovinei este oficial sărbătorită în 28 noiembrie când, în anul 1918 Congresul Bucovinei a decis unirea Bucovinei cu Regatul României.

Sursa: newsbucovina.ro

Tot de Ziua Bucovinei:

Consiliul Județean, Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera” Suceava și Societatea Scriitorilor Bucovineni organizează sâmbătă, 28 noiembrie, de „Ziua Bucovinei”, un amplu eveniment ce cuprinde lansări de carte, dar și un concert festiv.

ZIUA-BUCOVINEI

Potrivit directorului bibliotecii publice sucevene, Gabriel Cărăbuș, preotul doctor Nicolae Cojocaru va lansa mai multe volume, iar la finalul manifestării corala „Academica” din Câmpulung Moldovenesc și Angelica Flutur vor susține un recital.

Evenimentul va avea loc în sala „Elena Greculesi”, începând cu ora 12.00, și va fi prezentat de prof. univ. dr. Aurel Buzincu, prof. univ. dr. Vasile Demciuc și dr. Alexandru Ovidiu Vintilă.(Mihaela Tcaciuc)

Sursa: newsbucovina.ro

Muzeul Bucovinei şi Universitatea ”Ştefan cel Mare” din Suceava organizează, în perioada 26 – 27 noiembrie a.c., la Muzeul de Ştiintele Naturii din municipiul Suceava,  cea de-a XVII-a ediție a Simpozionului Internaţional ”Bucovina- File de Istorie”.

ZIUA-BUCOVINEI

Potrivit organizatorilor, la eveniment vor  participa peste 100 de specialişti din România şi Ucraina.

Simpozionul va cuprinde trei secţiuni: ”Arheologie”, ”Istorie modernă şi contemporană”, ”Conservare şi restaurare”. (Irina Lițu)

Sursa: newsbucovina.ro