De la Filit – 03.10.2015

Această prezentare necesită JavaScript.

Iași, 03.10.2015 – o zi de octombrie frumoasă care a căpătat un plus de strălucire și bucurie datorită revederii locurilor dragi (a copilăriei, studenției, …) și participării (pe cât posibil) la evenimente Filit cum au fost:
-cea de la Muzeul ”Vasile Pogor”, ”Întâlnirile Clubului Logos” care a avut ca invitați pe Vladimir Beșleagă și Iulian Ciocan, doi scriitori, jurnaliști, traducători (V.Beșleagă) și critici literari basarabeni din Republica Moldova și moderator prof. Serinella Zara de la Liceul Mihai Eminescu din Iași;
-cel de la Teatrul ”Vasile Alecsandri” unde a avut loc Seara Filit, moderată de Cătălin Sava, cu doi invitați de marcă absolut încântători și interesanți prin dialogul și conferința ținută.
La deschiderea Serii Filit a luat cuvântul scriitorul, directorul Muzeului ”Vasile Pogor” și managerul Filit, d-l Dan Lungu care, printre altele, a subliniat importanța publicului ieșean (și nu numai) de toate vârstele, un public fantastic care a contribuit la reluarea ediției din acest an a Filit-ului 2015 aducând mulțumiri și un omagiu d-lui H.R. Patapievici care prin ICR a contribuit la realizarea conceptului Filit și excelența sa.
Dialogul serii a fost cu invitatul Evgheni Vodolazkin, moderatori Bogdan Crețu și Pr. Constantin Sturzu, iar conferința a fost ținută de scriitorul Horia Roman Patapievici având ca subiect ”Eminescu și Paradisul”.
După ce am citit romanul ”Laur” am avut ocazia să-l văd și să-l aud pe autorul romanului, d-l Evgheni Vodolazkin, marea revelație a literaturii ruse actuale, care a continuat să fie o sursă de revelații și răspunsuri, un scriitor cu cunoștințe din multe domenii, preocupat de lume și spiritualitate și un bun creștin.
După conferința și întâlnirea cu d-l Horia Roman Patapievici am descoperit nu numai un scriitor ci și un distins om de cultură, am fost încântată de discursul său, felul cum s-a exprimat, a vorbit despre Eminescu, poeziile sale, interpretarea unor pasaje, critici literari care au abordat opera lui Eminescu și importanța manuscriselor eminesciene. Am plecat de la Seara Filit cu dorința de a citi și reciti din poeziile lui Eminescu și din alt unghi de vedere, și critică literară a operei eminesciene de George Călinescu, Rosa del Conte și Dan. C Mihăilescu.
Seara Filit s-a încheiat cu înmânarea premiului liceenilor pentru cea mai îndrăgită carte a anului 2014 care a fost ”Marea petrecere” a lui Petre Barbu apărută la editura Cartea Românească, 2014. Această parte a fost prezentată de prof. dr Camelia Gavrilă.
M-am întors acasă cu sentimentul că literatura este vie și mai frumoasă decât înainte de a ajunge la Iași chiar dacă anul acesta a fost Filit cel mic (mai restrâns față de celelalte două, din 2013 și 2014) și o părere de rău că nu am prins decât sfârșitul din dezbaterea ”Criticul, mediator cultural”, parte în care cu mult umor un cititor din sală a mărturisit că a citit două cronici despre o carte, una recomanda călduros cartea și alta exact la polul opus. Și a pus întrebarea dacă să o citească. Evident, răspunsul a fost să aibă încredere în criticul preferat sau în gustul său.

Lasă un comentariu

Filed under Motive pentru condei

195 de ani de la nașterea pictorului Gheorghe Tattarescu

Gheorghe M. Tattarescu (octombrie 1820, Focşani – 24 octombrie 1894, Bucureşti) – pictor. A fost nepotul pictorului de biserici Nicolae Teodorescu (născută 1786), la care, după moartea părinţilor săi, în 1826, va locui şi cu care va începe să înveţe pictura bisericească. De la Focşani se vor muta la Odobeşti, unde îşi ajută intens unchiul la pictarea bisericilor. Din 1831 unchiul său înfiinţează şi conduce o şcoală de pictură bisericească, la Buzău, unde se înscrie şi Tattarescu la vârsta de 11 ani. Se va muta pentru un timp la Bucureşti pentru pictarea Mitropoliei (până în 1837), la care îşi aduce o contribuţie însemnată.
După absolvirea Şcolii de la Buzău, Tattarescu începe să picteze pe cont propriu, îndeosebi biserici. Este remarcat şi va fi sprijinit pentru a pleca la Roma să-şi desăvârşească studiile (1845), unde va rămâne 6 ani. Va studia cu Natale Carta, Giovani Silvagni şi Gaglierti. Execută desene, copii după picturi celebre, portrete şi icoane, pe care le trimite în ţară. Influenţat de revoluţia de la 1848 realizează tabloul Renaşterea României care este expus la Roma, în 1850, şi în alte capitale din Europa, inclusiv la Bucureşti, tablou care-l va face pe artist celebru şi cunoscut. Vizitează Grecia (1850), apoi merge la Paris (1851), Londra, Haga, Bruxelles, Berlin, Viena şi Brussa. Revine la Bucureşti în 1852. Este numit pitar (rang boieresc) de către Domnitorul Ştirbei. Pictează biserica Zlătari (1853) şi apoi începe să fie solicitat şi la alte biserici (Cetăţuia, Oteteleşeanu, Râmnicu Vâlcea, Mănăstirea Bistriţa şi altele). Nu renunţă la pictura de şevalet şi se va remarca prin portrete (Nicolae Bălcescu, Familia Creţulescu etc.), compoziţii, peisaje.
Organizează la Bucureşti un gen de şcoală de pictură (iniţial particulară) pentru elevii care-l socotesc maestrul lor, apoi va ajunge directorul ei. Va fi numit şi profesor la liceul Matei Basarab din Bucureşti. Participă alături de A. Odobescu, C. Bolliac, Dim. Papazoglu şi A. Pelimon la alcătuirea unui Album naţional, unde vor fi transpuse în desene (36) imagini de monumente, costume naţionale etc., dintre care unele vor fi pictate de el ulterior. Împreună cu pictorul Th. Aman şi P. Alexandrescu obţine aprobarea înfiinţării primei şcoli de arte frumoase (15 martie 1861), care se va deschide la 14 decembrie 1864. Tattarescu va fi numit profesor, iar Aman, director. Pentru şcoală redactează lucrarea Studii folositoare asupra proporţiilor corpului uman şi desene după cei mai celebri pictori (1865).
Participă la organizarea unei expoziţii universale, la Paris (1867) şi la Expoziţia internaţională de la Viena (1873). Continuă să picteze şi să deseneze şi expune la Expoziţia artiştilor în viaţă. Primeşte comanda executării picturilor la Mitropolia din Iaşi, după care călătoreşte la Kiev, Moscova şi Petersburg. După moartea lui Aman conducerea Şcolii de Arte Frumoase îi este încredinţată lui Tattarescu de unde va demisiona în 1891, fiind bolnav. Moare în 1894, iar soţia în 1915. Nu a avut copii. Tattarescu este considerat, în arta românească, a începuturilor ei din secolul XIX, ca un prim precursor al transformării picturii religioase, de stil bizantin, într-una realistă, de tip renascentist, pe de o parte, iar pe de altă parte se afirmă ca un iniţiator al picturii alegorice realist-romantice-patriotice şi ca un militant activ pentru înfiinţarea primei şcoli de arte frumoase şi a unei pinacoteci a artei naţionale.
Ca pictor de biserici, în afara faptului că a avut o activitate extrem de intensă, realizând numeroase picturi de mare importanţă şi frumuseţe plastică, aşa cum este pictura de la Mitropolia din Iaşi, a transformat stilul pictural al înaintaşilor săi, imprimându-i un profesionalism avansat şi realist, un meşteşug temeinic şi dorinţa, prin exemplificări, de a apropia cât mai mult pictura religioasă de cea de şevalet, ca în pictura Răstignirea. A umanizat, astfel, pictura religioasă veche. Dar, în afară de pictura bisericească, unde rămâne figura cea mai reprezentativă, Tattarescu s-a remarcat şi ca pictor portretist, realizând numeroase portrete, dintre care unele sunt adevărate documente istorice autentice şi de caractere psihologice: portretul lui Nicolae Bălcescu (singura imagine autentică), portretul Generalului Magheru, portretul Arhimandritului Tigoreanu etc.
Alături de portret, Tattarescu a dezvoltat tabloul alegoric patriotic, pictura istorică şi desenul documentar sau de compoziţie preparator pentru picturi. Ca pictor profesor, Tattarescu şi-a adus o însemnată contribuţie în promovarea unor generaţii de tineri artişti. Tabloul care l-a făcut celebru a fost Renaşterea României, un tablou alegoric cu semnificaţii profund patriotice şi realiste şi totodată de bună calitate picturală. Acelaşi efect l-a avut şi tabloul Unirea principatelor, un rezultat al evenimentului istoric, tablou rămas ca cea mai autentică imagine a reflectării unirii celor două principate. Privit istoric, Tattarescu se înscrie în pleiada de frunte a primilor pictori care au contribuit la eliberarea picturii de canoanele tradiţionale şi la îndreptarea ei spre pictura modernă.

Sursa: crispedia.ro

2 comentarii

Filed under Motive pentru condei

Cuvinte vii de la Părintele Arsenie Boca

Pr Arsenie Boca

Inima omului are trei compartimente: primul este Cunoaşterea, ca o condiţie esenţială a realităţii lumii de dincolo; al doilea – Iubirea – necesară sfinţirii şi curăţirii omului şi al treilea – Voinţa necesară Desăvârşirii omului.

În fiecare ins e sădită o intenţie a lui Dumnezeu, care prin om trebuie să devină creaţie.

Citeşte asimilând, nu simplu citind – că nu-i vorba de-a împlini o normă, ci un canon – aceasta-i norma sau principiul. Citeşte trăind, nu memorizând. A citi trăind, bucurându-te de frumuseţea unei idei, te construieşte conştient şi subconştient, iar timpul scoate cele sădite acolo aşa, cândva, ca pe ale tale. Ceea ce rămane după ce ai uitat tot ce ai citit aceea îţi aparţine cu adevărat; aceea ai asimilat. Deci nu te îndrum de-a citi ca să-ţi încarci memoria, aceasta e bibliografie şi slavă deşarta; ci de a creşte sufletul şi pe aripile artei mântuirii.

Căsătoria cere multe motive ca să fie Taină.

Oameni suntem toţi, OM însă numai din când în când câte unul.

Cea mai mare libertate a omului este libertatea faţă de păcat.

Cea mai grea luptă în viața aceasta nu este alta decât biruirea de sine. Căci biruirea de sine duce la propășirea binelui.
(Arsenie Boca)

Părintele Arsenie a fost un om cu o capacitate sufletească deosebită și cred că Părintele orice ar fi fost, ar fi fost un om deosebit. Adică dacă era inginer, nu era un inginer comun; dacă era profesor, era un profesor excepțional; dacă era un doctor, era un doctor deosebit. El a avut o înzestrare nativă deosebită și când l-am cunoscut eu in ’42 avea 32 de ani și, deja avea un nume mare. Cum a ajuns la aceasta Părintele nu a spus niciodată, însă eu personal cred că a avut o înzestrare de la Dumnezeu pe care dacă nu o ai nu poți fi niciodată ceea ce a fost Părintele Arsenie. Apoi el a studiat mult, nu numai Teologie, ci a studiat și arta, a făcut Școala de Belle Arte, secția pictură, a facut și ceva Medicină, cunoștea șli chestiuni de medicină, și toate acestea la un loc i-au dat capacitatea de a lucra ca un om bine înzestrat și cu o cultură bine pusă la punct. (Părintele Teofil: Cele mai frumoase cuvinte ale Părintelui Arsenie Boca)

A scris cartea Cărarea împărăției ca răspuns la „atâtea lacrimi” iar cartea este spre luminarea urmașilor pentru a nu mai orbecăi în noaptea neștiinței și a lipsei de sfat. Cartea cuprinde de la tâlcuirea scripturii și până la elemente de matematică, genetică și logică. Și mai scrie o carte – “Cuvinte vii” – în care adună predicile rostite la Prislop, în total 137. Scurte, concise și pe înțelesul tuturor. Preotul Constantin Necula spune că “sunt predici absolut fenomenale. E ca o declarație de dragoste. Nu e încrâncenat. Asta nu prinde bine celor care cred că ortodoxia trebuie să se încrânceneze de către ceva”.
La biserica de la Dragănescu, lângă București, numită și „capela sixtină a ortodoxiei romanești” părintele Arsenie Boca a lucrat mai bine de 15 ani realizând o lucrare într-un stil nemaiîntâlnit în bisericile noastre cu mesaje pe înțelesul tuturor:
”Capela sixtină” a ortodoxiei românești, pictată de Părintele Arsenie Boca la Drăgănescu

2 comentarii

Filed under Motive pentru condei

25 Magnificent Museums You Have To Visit In Your Lifetime

Check out the written list – http://list25.com/25-magnificent-muse…

Lasă un comentariu

Filed under Motive pentru condei

Ecouri de toamnă

La întâlnirea
de sunet și culoare,
ecouri de toamnă.

11 comentarii

Filed under Motive pentru condei

Septembrie…

Septembrie în imagini, poeme-haiku și muzică:


Mulțumesc pentru vizionare !

11 comentarii

Filed under Motive pentru condei

Se apropie Filit 2015

Filit 2015

Muzeul Literaturii Române Iași anunță organizarea, în perioada 2-4 octombrie, a unei serii de evenimente literare și profesionale care să marcheze continuitatea Festivalului Internațional de Literatură și Traducere Iași (FILIT). Deși într-o formulă restrânsă, programul FILIT de anul acesta va reuni la Iași nume valoroase ale literaturii române și străine.

Managerul FILIT, Dan Lungu, a declarat: „FILIT 2015 va consta într-o ediție restrânsă, dar fără niciun fel de rabat la standardele de calitate cu care am obișnuit iubitorii de literatură. Este o ediție care vine cu proiecte noi, interesante și care pregătește revenirea, în 2016, la amploarea de altă data a festivalului. Stați aproape!”

Lista invitaților confirmați la FILIT 2015 cuprinde scriitorii: Philip Ó Ceallaigh, Vasile Baghiu, Ștefan Baghiu, Petre Barbu, Daniel Bănulescu, Vladimir Beșleagă, Florin Bican, Iulian Ciocan, Liliana Corobca, Bogdan Coșa, Slobodan Despot (Elveția), Adrian Alui Gheorghe, Vlad A. Gheorghiu, Bogdan Ghiu, Ioan Groșan, Katharina Hagena (Germania), Viorel Ilișoi, Răzvan Țupa.
Seara FILIT de pe scena Teatrului Național Iași îi va avea în centru pe Horia-Roman Patapievici și Evgheni Vodolazkin (Rusia).

FILIT cuprinde și evenimente focalizate pe noua generație de prozatori și poeți ieșeni: Șerban Axinte, Dorin Cozan, Paul Gorban, Matei Hutopilă, Paul Mihalache, Ana Săndulescu.
Ion Barbu, artistul recunoscut pentru proiectele sale nonconformiste, va fi prezent la Iași cu o lucrare surpriză de artă vizuală , iar renumitul fotograf Silviu Gheție va fi amfitrionul unei expoziții dedicate Iașiului, realizare împreună cu Didier Ruef (Elveția). Fotografii ieșeni Claudiu Bârliba, Cristian Gafițescu, Adrian Purice și Andi Spot vor organiza o expoziție dedicate edițiilor din 2013 și 2014 a FILIT la Institutul Francez Iași.

De asemenea, la FILIT 2015 vor lua parte critici și oameni de cultură precum Al. Călinescu, Bogdan Crețu, Daniel Cristea-Enache, Marius Miheț, Doris Mironescu, Carmen Mușat, Antonio Patraș, Alex Popescu, Radu Vancu, alături de traducătorii străini Jan Cornelius (Germania), Radosława Janowska-Lascar (Polonia), Maria Luisa Lombardo (Italia), Clara Mitola (Italia), Xavier Montoliu Pauli (Spania), Jan Mysjkin (Belgia).
Tot în cadrul FILIT 2015, la Atelierele de traducere realizate împreună cu Memorialul ”Mihai Eminescu” de la Ipotești au fost implicați traducătorii Radu Mihai Alexe, Vanina Bozhikova, Jan Willem Bos, Angela Bratsou, Fanny Chartres, Florica Ciodaru-Courriol, Jean-Louis Courriol, Andrew K. Davidson, Stilyan Deyanov, Antonia Escandell, Joanna Kornas-Warwas, Gabriella Koszta, Anna Marquer-Passicot, Bruno Mazzoni, Roberto Merlo și Edith Negulici.
Programul FILIT 2015 va fi publicat în decursul săptămânii viitoare pe site-ul http://www.filit-iasi.ro

Sursa: http://www.filit-iasi.ro/filit-2015-anunta-invitatii/

7 comentarii

Filed under Motive pentru condei

Poeme de toamnă

Poeme de toamnă în versuri, imagini și muzică:

Mulțumesc pentru vizionare !

 

13 comentarii

Filed under Motive pentru condei

Septembrie

e toamna iar
sursa foto:google.com

E toamnă iar în calendar
precum o poezie plină de culoare
ce luminează în universul plin de har
când, încă cu iz de vară și de floare
și gînduri ca frunzele aurii,
care dansează cu vântul, plutitoare,
a unor cunoscute melodii,
revin și-mi amintesc de-o arie
a toamnei, ce-ncepe cu Septembrie.
© Georgeta R.M.

Aura Urziceanu și Aurelian Andreescu – Septembrie

Nana Mouskouri & Harry Belafonte – Duo – Try To Remember

Vivaldi – Autumn

12 comentarii

Filed under Motive pentru condei

”Ceea ce contează în artă este să vibrezi tu însuți și să-i faci și pe alții să vibreze”. (George Enescu)

muzeul george_enescu_bucuresti
Sursa foto

În Palatul Cantacuzino, una dintre cele mai frumoase clădiri construite în stil baroc din Bucureşti, se află Muzeul Naţional „George Enescu” o instituţie publică de cultură, ce funcţionează în cadrul Ministerului Culturii. În cinstea celui care a fost și este considerat cel mai important muzician român, George Enescu, s-a înființat în 1956 și inaugurat în 2 septembrie 1958 muzeul care îi poartă numele. În acest muzeu se află expuse documente și obiecte personale ale marelui compozitor, violonist, pianist, pedagog și dirijor. Tot aici se află, alături de vioara pe care Enescu a primit-o cadou de la un unchi de-al său care era doctor, la vârsta de 4 ani, partituri ale operelor sale, diplome și medalii ce i-au fost conferite, printre care și cea a Legiunii Franceze de Onoare.

Festivalul George Enescu de-a lungul timpului:
http://www.youtube.com/watch?v=E_x_p4gBchE

Enescu Festival: Magic makes hearts beat together!:
http://www.youtube.com/watch?v=35QsAFPV8bg

11 comentarii

Filed under Motive pentru condei